Det første toget med fersk laks fra Narvik til Kina går på nyåret: – Vekstpotensialet er enormt

Nyheter
1818

Transportsamarbeid nærmer seg milepæl.

I sommer førte lovendringer til at det ble mulig å transportere fersk fisk fra Europa til Asia gjennom Russland. Den finske konsulenten Micael Blomster jobber for å øke godsstrømmene mellom Kina og Finland. Han kalte regelendringene et gedigent gjennombrudd, også for muligheten til å transportere fersk norsk laks fra Narvik til Kina.

Blomster trodde da at den første containeren med fersk fisk kunne gå i løpet av dette året. Det ble det ikke noe av. Men nå skriver Jernbanemagasinet, som gis ut i regi av Jernbanedirektoratet, at det første toget er klart til avgang på nyåret.

Fisken skal transporteres med tog fra Norge til Kina ved å bruke eksisterende transportløsninger fra Narvik via Boden, Haparanda/Torneå og til logistikksenturet Kouvola, som har regelmessige avganger til og fra den kinesiske innenlandshavnen Xi’an. Narvik Havn har en samarbeidsavtale med både Kouvola og Xi’an, og togturen mellom disse stedene tar rundt ti dager.

En løsning fra BluWrap skal sørge for at fisken holder seg fersk hele veien. Testing har vist at 20 dager i BluWrap kan sammenliknes med tilsvarende produkt holdt tre dager på is etter slakting. Teknologien har tidligere blitt omtalt i søsteravisen til iLaks, SalmonBusiness.

– Fra Haparanda på svensk side har vi både svenske og norske selskap som er interessert i å kjøre. Og hvis fisken kan beholdes fersk i flere uker, er vekstpotensialet enormt. Like fullt er vi er avhengige av drahjelp fra transportører og speditører i ulike sammenhenger, ikke minst fordi tollbarrierer skal overholdes på forskjellig vis. Det aller beste ville vært at myndighetene på øverste nivå møttes og fikk på plass avtaler, sier Narviks havnesjef Rune J. Arnøy i en kommentar til Jernbanemagasinet.