Det europeiske patentverket avviste klage mot et av Aker BioMarines viktige patenter for krillolje

Nyheter
0

Patentet beskytter de fleste krilloljer tilgjengelig på det europeiske markedet i dag.

I 2013 fikk Aker BioMarine det sentrale patentet 2144618, for produksjon og sammensetning av krillolje. Aker BioMarine har ikke håndhevet patentet på grunn av den aktuelle klagesaken, og har avventet dommen fra Det europeiske patentverkets ankenemnd. I dag har patentverket offentliggjort sin endelige dom der patentet blir bekreftet og i alle henseender gjort gyldig. Det betyr at det ikke er flere juridiske muligheter for å stille spørsmål ved patentets gyldighet, og at Aker BioMarine har ytterligere forbedret sin patentposisjon med et styrket sentralt og bredt anlagt patent som dekker salg av krillolje i EU.

– Vi er veldig glade for at arbeidet og investeringene vi legger i forskning og utvikling nå er beskyttet og at våre bidrag til innovasjon og vitenskap får denne annerkjennelsen gjennom ordningene i det internasjonale patentsystemet. Dommen gir vår krillolje en veldig sterk posisjon i det europeiske markedet. Vi skal bruke denne posisjonen til å etablere sterke partnerskap, slik at vi kan gi enda flere forbrukere muligheten til å oppdage helsefordelene som ligger i krilloljen vår, sier Matts Johansen, konsernsjef i Aker BioMarine.

Dommen fra ankenemnda til Det europeiske patentverket betyr at Aker BioMarine får patentbeskyttelse innen produksjon fra krillmel og salg av krillolje som inneholder 40-60 prosent fosfolipider – noe som er det viktigste kjennetegnet på kommersielle krilloljer som er tilgjengelige i det europeiske marked i dag. Patentet beskytter også krillolje som inneholder fosfolipider i et bredere omfang med astaxantinnivåer over 400 ppm, noe som gjør patentet enkelt å håndheve. Beskyttelsen varer frem til 2028.

– Aker BioMarines krillprodukter er basert på kunnskapen fra mer enn ti års forskning, produktutvikling, bærekraftig krillhøsting og verdens største krillpatentportefølje. Vi mener at dommen fra Det europeiske patentverket er retningsgivende og at hele vår internasjonale patentfamilien vil motstå lignende innsigelser andre steder, sier Johansen.