– Det er viktig at personell i havbruksnæringen kan bevege seg over kommunegrensene

Nyheter
1021

Regjeringen la søndag kveld frem en nasjonal veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler, som er utarbeidet i samarbeid med NHO, LO og KS.

Det har blitt iverksatt en rekke nasjonale tiltak i forbindelse med koronautbruddet. En rekke kommuner har også vedtatt lokale karantene- og innreiseregler med hjemmel i smittevernloven § 4-1. Regjeringen kommer ikke til å forby lokale karantenebestemmelser, men skriver i en pressemelding:

«Regjeringen mener det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale reglene. Veilederen skal sikre at kommuner som likevel beslutter å innføre slike regler unngår å ramme lokal verdiskapning og viktige samfunnsfunksjoner.»

Ifølge NRK er det 124 av 356 kommuner som har innført egne regler.

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier det er helt avgjørende at alle kritiske samfunnsfunksjoner tas hensyn til, slik at norsk næringsliv får levert varer og tjenester til befolkningen uten hindringer.

– Det er særlig viktig at matvareforsyningskjeden går mest mulig uhindret, sier hun.

Under en pressekonferanse søndag klokken 18.00 i forbindelse med at den nasjonale veilederen ble presentert, trakk Nybø frem oppdrettsnæringen.

– Det er viktig at personell i havbruksnæringen kan bevege seg over kommunegrensene. Det gjelder også personer som leverer kritiske tjenester til havbruksnæringen, som for eksempel vaksinepersonale og servicepersonell, sa hun.

Administrerenede direktør i NHO, Ole Erik Almlid, sa under pressekonferansen at de daglig får meldinger om bedrifter som ikke får gjort jobben sin på grunn av kommunenes karanteneregler.

Hele veilederen kan du lese her.