– Det er vanskelig å se for seg en bedre plass for et visningssenter

Nyheter
1366

Mortenlaks planlegger å bygge et nytt administrasjonsbygg og et visningssenter i Lødingen sentrum.

Det er Lødingen Bunkerdepot, morselskapet til Mortenlaks, som står bak planene. I tillegg til nytt administrasjonsbygg og visningssenter, vil det også bygges et større rorbuanlegg, nye flytebrygger og kaipromenade, hvis prosjektet realiseres. Området det varsles regulering for er på omlag 63 dekar, ifølge Bladet Vesterålen.

Tom Jarle Bjørkly. FOTO: Privat

– Det største ønsket til eierne av Mortenlaks er å gjøre noe med Lødingen, som i sin tid var tuftet på arbeidsplasser i Forsvaret og Telenor. Nedleggelsen av slike bedrifter har enorme konsekvenser. I dag er Lødingen i en helt annen forfatning, hvor det behøves både folk og arbeidsplasser, og det er her vi kommer inn i bildet, sier daglig leder Tom Jarle Bjørkly i Mortenlaks til iLaks.

– Vi behøver å styrke vår egen aktivitet også, og det er prisverdig av eierne å ville få opp aktiviteten i Lødingen, der utviklingen går i gal retning. Det er ikke formålstjenlig at unge, innovative mennesker reiser ut av kommunen, sier han videre.

Dagens administrasjonsbygg til Mortenlaks ligger i det gamle fiskemottaket på Erikstad i Lødingen. Søknad om visningskonsesjon for laks ble sendt inn mars i år. 

– Lødingen er innfallsporten til Lofoten og Vesterålen. Det er vanskelig å se for seg en bedre plass for et visningssenter. Trafikkmessig sett er det midt i blinken, mener Bjørkly.

Hvor mange ekstra arbeidsplasser prosjektet kan gi for Lødingen kommune, vil ikke Bjørkly si noe om, annet enn at det er snakk om et «betydelig antall». Han ønsker heller ikke å si mye hvor mye Mortenlaks skal eventuelt investere i administrasjonsbygget og visningssenteret.

– Prosjektet er i sin spede begynnelse for å si det på godt norsk, og dette må vi komme tilbake til senere.

– Men det handler om å få inn «guts» i lokalsamfunnet. Jeg er ikke selv lødingenværing, men brenner for det som skjer der, avslutter han.