– Det er politikerne som til enhver tid bestemmer hvilket risikonivå som skal legges til grunn for vekst i næringen

Oppdrettsnæringen er en viktig næring for Norge. Mattilsynets oppgave er å veilede og føre tilsyn med fiskens helse og velferd innenfor de politiske føringer som til enhver tid er gjeldende.

Vi utvikler også regelverk og gir råd til departementet på vårt forvaltningsområde. Det er politikerne som til enhver tid bestemmer hvilket risikonivå som skal legges til grunn for vekst i næringen.

Vårt verktøy er blant annet luseforskriften, PD forskriften, akvakulturforskriften og produksjonsområdeforskriften.

I 2019 og 2020 har Mattilsynets en satsning på mer veiledning og dialog med næringen. Målet med denne satsningen er å sikre et enda bedre samarbeid mellom næringen og Mattilsynet for å sikre den politisk ønskede bærekraftige veksten. Vår årsrapport som er klar til uken viser at vi i fjor så enkelte bedringer mht helse og velferd. Det er positivt og skyldes stor innsats fra næringen. Men det gjenstår likevel et godt stykke arbeid igjen. Vi jobber tett sammen med kunnskapsinstitusjonene (blant annet HI og VI) og aktørene i næringen for å bidra til å løse utfordringene slik at målene kan nåes.

Når det gjelder den aktuelle saken på iLaks om uttalelser fra medarbeidere i Mattilsynet, er den saken fulgt opp internt.