“Det er lenge siden tida der en NTS-aksje var noe en fikk i konfirmasjonsgave“

Nyheter
0

Namdalsavisa mener det er vanskelig å forstå hva som skjer i kulissene i spillet om NTS.

Lokalavisen drøfter oppkjøpskampen på lederplass i tirsdagens utgave.

“De såkalte opprørerne er de som gjennom mange år har snakket varmest om verdien av lokalt eierskap. Det er heller ikke så lett å forstå hva de er opprørte over, når en ser på utviklinga selskapet har vært igjennom de siste åra. Opprøret ble begrunnet med at de ønsket å styrke selskapet – eller selge det,“ heter det i lederen i Namdalsavisa.

Kilde: Infront

“Hvis det er dem som har invitert inn Mowi og Fredriksen til å komme med et bud, risikerer de altså at eierskapet havner i et internasjonalt selskap med hovedkontor i Bergen, under kontroll av en kypriotisk milliardær bosatt i London. Samtidig valgte den påtenkte styrelederen for opprørsgruppen, Hans Martin Storø, å stemme mot seg selv som styreleder, nettopp fordi han fryktet at kontrollen med selskapet skulle forsvinne ut av Namdalen. Nå har han i stedet kjøpt seg opp i selskapet.“

Nettopp det faktum at en vet lite om hvilke motiver eierne har gir seg utslag i stor frustrasjon blant de ansatte og deres tillitsvalgte i NTS.

– Vi er på ingen måte ute etter å ta parti i det som nå utspiller seg på eiersida i konsernet, for vi vet for lite om hvilke motiver og intensjoner de ulike aktørene har. Samtidig føler vi at tida er inne for å minne om at situasjonen preger svært mange mennesker, sier Per Helge Westermann som er tillitsvalgt for de ansatte som tilhørte Midt-Norsk Havbruk, til NT24.

“Det er lenge siden tida der en NTS-aksje var noe en fikk i konfirmasjonsgave. Det er pengemakta og milliardærene som rår,“ skriver Namdalsavisa.