– Det er jo et behov i markedet og vi ønsker jo produsere det de vil ha

Nyheter
0

Helgeland Smolt sikter på åpning til jul.

Utbyggingen av Helgeland Smolt sitt anlegg i Sundsfjord er i full gang. Den nye delen skal inneholde fire avdelinger med to kar i hver og den nye delen har en kapasitet på 1.200 tonn, noe som gjør at de nærmer seg produksjonstillatelsen på 3.000 tonn.

Bygget i Sundsfjord i Gildeskål kommune skal være på rundt 4.700 kvadratmeter, og med det er anlegget oppe i nesten 16.000 kvadratmeter totalt. Prislappen har vært satt til 200 millioner kroner for hele ombyggingen.

– Bygging og utvidelse går som planlagt. Målet er å ha åpning mot jul, men viktigst er det at smolten er klar til å bli satt ut neste år, sier driftsleder Elin Rønnåbakk og produksjonssjef Werner Storøy.

Til nå i sesongen har de skipet ut fire laster, og på tirsdag går den neste.

Det produseres åtte millioner smolt i året i dag. Med de fire nye hallene blir ikke antallet vesentlig økt, men det totale volumet. I dag leverer de i hovedsak 170-180 gram, men etter utvidelsen skal de levere storsmolt fra 200 til 1.000 gram.

– Det er jo et behov i markedet og vi ønsker jo produsere det de vil ha, sier Storøy.

Driftsleder og produksjonsleder i Sundsfjord sjekker fremdrift ute

Lokale tjenester
Karene leveres av AKVA group. På entreprenørsiden har de valgt lokale entreprenører som Moldjord Bygg, Polarplast, Finneid Sveis og Indre Salten Energi.

– Selvsagt har pris og kvalitet betydning, men corona-situasjonen har gjort det lettere å velge lokale entreprenører, sier driftsleder Elin Rønnåbakk.

I disse dager settes søyler i stål og vegger opp av Fauskefirmaet Finneid.

Kim Nikolaisen sjekker her opp oksygennivået som ble for høyt.

Strømstans
Når iLaks er på besøk, går strømmen en kort periode i en enkelt avdeling. Det blir raskt fulgt opp og status i de ulike karene sjekkes opp av Kim Nikolaisen.

– Generelt har vi jo veldig stabil strømforsyning med det lokale kraftanlegget. Strømstans er jo noe vi ikke er spesielt glad, men heldigvis er det sjeldent, beroliger Storøy og Rønnåbakk.

Ung og gammel
38 personer er ansatt i Helgeland Smolt som er høvelig likt fordelt mellom anlegget i Sundsfjord og Reppen. Akkurat nå har de en lærling, men når hun er ferdig til sommeren skal de ta inn ei ny til høsten.

–  I staben er det tre som er på vakt døgnet rundt, mens enkelte anlegg har kun én på natt, og jeg tror de er fornøyd med å være tre i vaktordninga, sier Storøy.

Ernst Åge Amundsen og Isak Høgås Vangen

iLaks treffer den yngste og eldste ansatte når i besøker anlegget. Ernst Åge Amundsen jobber som røkter på niende året. Han kom fra REC i Glomfjord, og før det var han bonde. Neste år går han av med pensjon så han rekker å få med seg at smolt fra det nye anlegget blir satt ut.

Isak Høgås Vangen (20) er på utplassering fra akvakulturlinja på Inndyr, og følger med når Nikolaisen sjekker oksygennivået i ett av karene. Han bestemte seg for å hoppe av «Helse -og oppvekst» for å sikte seg inn på en jobb i oppdrettsnæringa. Han legger ikke skjul på at han er en stor fan av sju dager på og sju dager av, og at det var en av årsakene til at dette frister.

Legende med sprøyte
Når vi besøker anlegget i Sundsfjord, er vaksineringen i gang. For første gang må de denne gangen også sette ILA-vaksine på vel 1,5 millioner smolt.

Winvax er i full gang med vaksineringen. Med trøndersk ubeskjedenhet beskriver Steve Hofstad seg nærmest en levende legende etter 29 år i bransjen.

– Siden vi ankom mandag har vaksineringen godt bra, og vi stukket rundt 700.000 smolt og skal være ferdig neste mandag, sier han.

Karene leveres av AKVA Group