– Det er ikke tvil om at vi trenger rett teknologi for optimal biologi

Nyheter
1220

Øyvind Oaland, forskningsdirektør i Marine Harvest, ser både muligheter og utfordringer i de raske teknologiskift som nå ruller innover oppdrettsnæringen.

Rogalendingen sitter i storoppdretterens konsernledelse, og kan selv følge de omveltninger som gjør seg gjeldende.

– I settefiskfasen tar RAS-teknologien over. Det er relativt ny teknologi – i alle fall i sammenheng med skalaen, sier Oaland under en konferanse i regi av AKVA group i Bergen onsdag.

Optimal
Marine Harvest har de siste par år åpnet to store RAS-anlegg, i Steinsvik og Fjæra, ikke helt uten utfordringer. Oaland ramser opp problemstillinger som partikkelfjerning, oksygenering, lyssetting og optimal vannhastighet som noe av det en ved den nye teknologien må ta stilling til og håndtere.

I sjøfasen har gjellehelse, knyttet til notgroe, vært et problem som har kommet stadig høyere opp på agendaen.

– Det er flere groearter kan utfordre gjellene, sier han, og ser både direkte og indirekte effekter ved hyppig spyling av nøtene.

– Det er heller ikke rakettforskning at du får problemer når du utfordrer fisken på kronisk stress, sier han, og peker her på et konkret teknologisk behov.

Lusekontroll
Et mye omtalt behov for oppdrettsnæringen er effektiv teknologi for lusekontroll, både i behandling og forebyggende arbeid. Marine Harvest bruker et bredt utvalg av verktøy i lusearbeidet; skjørt, snorkel, laser, lusespylere, dypvannslys og -fôring.

– Bruken vår av av ikke-medikamentell behandling har gått fra 12 prosent i 2015 til 55 prosent idag.

Laksen dør ikke som før, bemerker Oaland. Svinnet er særlig høyt knyttet til avlusing.

– Når det gjelder lusespyling, det er enkelt, ser det skånsomt ut for fisken eller gjør det det ikke.

Maskinlæring
Kunstig intelligens, såkalt AI, og maskinlæring er et fagfelt Oaland har store forventninger til.

– Luseidentifisering, pelletdeteksjon, fôrkontroll, sensorikk og risiko for stress. Å overvåke populasjonen – har en jevn eller ujevn vekst? Det å samle data uten at du vet hva du skal ha det til er noe vi ikke har gjort før i næringen. Du vet ikke hva du trenger før du har dataene. Her skjer det mye.

Avslutningsvis fremhever han viktigheten av Statens utviklingskonsesjoner, hvor Marine Harvest har søkt for en rekke forskjellige produksjonskonsepter.

– FoU-tillatelser er ekstremt viktig, sier Oaland med klar adresse til den politiske ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet.