– Det er ikke bare bunnlinjen som har betydning

Nyheter
857

Bærekraft er løftet høyt opp på agendaen til Grieg Seafood.

– Vi håper i år å produsere 100.000 tonn, 400 millioner laksemåltider, sier Per Grieg.

Styreformannen i Grieg Seafood er på hjemmebane, på Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen, hvor Aqkva-konferansen i dag går av stabelen. 580 personer er påmeldt i det som har blitt landets største oppdrettskonferane.

Samfunnskontrakt
– Det å ha en samfunnskontrakt, en må forstå sin rolle, sier han. – Bidra lokalt, være langsiktig, åpen og synlig. Vi må forstå tidsånden. Det er ikke en skriftlig avtale, men en forståelse.

License to operate heter det på engelsk, og det er kanskje mer dekkende, utdyper han.

– I dette inngår ansvar for allmenningen, dyrevelferd, klima, biodiversitet, ansvar for villaks og ørret. Det er ingen tvil om at vi er medansvarlig, sier Grieg om nedgangen i laksebestanden. – Hvis vi kan få til en allianse med villaksfiskere og grunneiere, vil vi lettere forstå tidsånden.

– Det er ikke bare bunnlinjen som har betydning for god virksomhetsutøvelse, understreker han.

Risiko
– Vi har laget en risikomatrise som viser hva som er viktig for Grieg Seafood – og eksterne parter. Matvaresikkerhet er det aller aller viktigste vi holder på med. Det ligger på topp. Rømming- og lusekontroll er kanskje det viktigste for storsamfunnet, men for oss er fiskehelse vel så viktig.

På den såkalte FAIR-indeksen er Grieg Seafood på sjetteplass over mest bærekraftige proteinprodusent i verden.

– Av de ti beste i verden er fire norske oppdrettere. Vi er veldig stolte av det, sier Grieg.

Selskapet har ASC-sertifisering i Finnmark og British Columbia, og har et mål om slik sertifisering for 100 prosent av alle lokaliteter.