– Det er enorme mengder

Nyheter
1394

Klimavinneren fiskeoppdrett er blinket ut til å spille en vesentlig rolle i verdens fremtidige matforsyning. Men for å realisere dette er det avgjørende å profesjonalisere fôringen, mener Cargill.

– På land oppdretter vi i bunn og grunn tre arter – storfe, kylling og svin. I fiskeoppdrett er det 580 forskjellige arter i produksjon, sier Dave Robb, før han legger til: – Kina produserer årlig 45 millioner tonn sjømat. Det er enorme mengder. 40 prosent av disse produserer sitt eget hjemmelagde fôr.

Flaskehals
Briten er bærekraftdirektør ved Cargill Aqua Nutrition, den amerikanske korn- og fôrkjempen som eier merkevaren EWOS. Cargill omsetter omlag 20 prosent av verdens korn, og er verdens nest største fiskefôrleverandør.

FAO tar til orde for en økt produksjon av 30 millioner tonn sjømat for å dekke matvarebehovet bare i løpet av de neste ti år. Dave Robb mener den høye andelen av hjemmelaget fôr til fiskeoppdrett, særlig i Asia, er en flaskehals for å nå disse målene.

Profesjonalisering
– Hvordan skal vi nå disse målene? spør han, før han selv svarer: – Jeg tror vi må begynne med å tilby disse skikkelig fôr.

Han legger ikke skjul på at det Cargill, og de andre fiskefôrleverandørenes skreddersydde fôr er vesentlig dyrere enn den hjemmelagde versjonen, men tilbyr samtidig mange gevinster. Det gir lavere fôrfaktor, en totalt annen matvaresikkerhet og dekker dessuten kostholdskravene, herunder protein, mineraler, vitaminer, lipider og aminofettsyrer.

– Hvis vi gjør det riktig, kan oppdrett bli vært beste håp for å fôre verden, legger han til.