– Det er enda ikke for sent å snu, Vedum

Meninger
0

Saken om grunnrenteskatt på havbruk har skapt store bølger langs kysten. Hele lokalsamfunn er bekymret for arbeidsplassene sine og vanlige arbeidsfolk går i fakkeltog.

Vedum og regjeringen lovet at det skulle være en reell høring om skatteforslaget, og at alle skulle bli hørt. Nå er fasiten klar og et overveldende flertall av høringssvarene sier det samme: Havbruksnæringen kan betale litt mer skatt, men stopp og ta en pust i bakken. Vent med innføringen til man får utarbeidet en skattemodell som ikke slår beina under næringen.

Likevel så turer regjeringen frem og foreslår en skattemodell som er omtrent uendret fra det første forslaget, helt uten og imøtese høringsuttalelsene.

Deretter inviterer de resten av partiene på Stortinget, og sier de ønsker et bredt politisk forlik om saken. Dessverre så viser de i disse forhandlingene ingen vilje til å endre på noe som helst.

Det har nå resultert i at alle partiene, bortsett fra SV, har brutt forhandlingene, noe som burde være et signal til Vedum og regjeringen.

Regjeringen bestemte seg for å vente med innføring av grunnrente på vindkraft, da med begrunnelsen at det hadde kommet så mange negative høringssvar. Hvorfor ikke gjøre det samme med grunnrente på havbruk?

Det er ingen som er imot prinsippet om at de som tjener mest penger kan betale mest skatt, men man må ha forutsigbarhet og investeringsnøytralitet så man ikke stopper alle investeringer. Dette kan du da ikke være uenig i, Vedum?

For deg, Vedum, så handler dette om tall på et papir. For oss på kysten så handler det om hele samfunn.