– Det er det noen viktige ting Havbruksskatteutvalget ikke tar inn over seg

Nyheter
1082

Statminister Erna Solberg mener flertallet i Havbruksskatteutvalget, som foreslår en ekstraskatt på 40 prosent på oppdrett, ikke har tatt inn over seg endringer som skjer i «hurtigtogsfart» i bransjen.

I et intervju med Klassekampen i torsdagens papirutgave, utdyper Solberg hva hun mener er i ferd med å skje med hurtigtogsfart:

– Det er landbaserte løsninger. Ulike biter. Vi har verken et godt nok konsesjonssystem eller alt mulig sånt. Så det er noen biter i dette som kommer til å forandre seg ganske mye i teknologien i løpet av ganske få år, som også kan gjøre at noen av de vurderingene de har gjort om i hvilken grad det faktisk er en ressursrente av den typen, ikke er like relevant. Så jeg tror faktisk det er en teknologiutvikling som gjør at disse spørsmålene vil måtte sees i et litt annet lys i løpet av få år, sier Solberg, som samtidig legger til:

–  Jeg har ikke konkludert på noen av disse tingene for lang framtid framover. Det kan godt tenkes at vi ser en helt annen type dynamikk i laksenæringen framover, sier hun.

Professor Linda Nøstbakken ved Norges Handelshøyskole er en del av flertallet, som ønsker grunnrentebeskatning på oppdrettsnæringen. Hun sier til Klassekampen at det er litt underlig at Solberg trenger et ekspertutvalg til å utrede, hvis regjeringen allerede ser framtiden så klart og kan konkludere selv. Nøstbakken mener videre at utvalget har tatt høyde for teknologiutviklingen.

– Jeg tror ikke alle har fått lest rapporten like grundig ennå. Men jeg kan garantere at vi tar opp teknologiutvikling i rapporten og også det at den er i endring. Det er en av grunnene til at vi går inn for en overskuddsbasert grunnrenteskatt som skal være nøytral og bare utgjør en del av en eventuell grunnrente, sier Nøstbakken.