– Det endelige avslaget har konsekvenser for oppdrettere som etterspør triploid settefisk

Nyheter
869

Mattilsynets hovedkontor har avgjort en klagesak og opprettholder vedtaket om å avslå ny midlertidig godkjenning for Skardalen Settefisk som har produsert triploid settefisk.

Det skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Skardalen Settefisk, som produserer smolt for Wilsgård Fiskeoppdrett, søkte om ny midlertidig godkjenning i 2019. Mattilsynets region nord avslo søknaden, og nå har Mattilsynets hovedkontor behandlet klagen på avslaget.

Skardalen Settefisk i Troms. ARKIVFOTO: Næringsutvikling og innovasjon i Troms

– Det endelige avslaget har konsekvenser for oppdrettere som etterspør triploid settefisk, ved at Skardalen ikke har lov til å til å produsere triploid settefisk og derfor ikke kan være leverandør, skriver Mattilsynet i pressemeldingen.

Mattilsynets hovedkontor mener at Skardalen Settefisk ikke har vært driftet i tråd med regelverket, og at krav om internkontrollsystem og levemiljø for fisken ikke er oppfylt. Hovedkontoret opprettholder derfor avslaget.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre.

Les også: Alt virket normalt inne på settefiskanlegget – så skjedde det noe fredag den 13.