Det ble bygget av skipsreder Bergesen. Nå satser Firda 40 millioner på settefiskanlegget i Arnafjord

Nyheter
1165

Rigger gammelt settefiskanlegg for storsmolt – med ny teknologi.

Ved det rødmalte settefiskanlegget er gravemaskiner og kranbiler i full gang med å danne fundamentet for de nye og store betongkarene som skal romme morgendagens Firda-fisk.

– Vi er litt tidlig i prosessen. Karene skal begynne å støpes i uke 33, sier Geir Otterskred, driftsleder ved Firda Settefisk Arnafjord, til iLaks.

Han har det travelt, men klager ikke. Det er hektisk aktivitet på byggeplassen. Fra det ble bygget midt på 80-tallet, og frem til idag, har det vært fem eiere av anlegget. Nå skal det satses her, dypt inne i fjordarmen i Indre Sogn.

Geir Otterskred viser tomten hvor de nye karene skal plasseres. Foto: Trine Forsland

Skipsreder Bergesen
– Dette er et gammelt settefiskanlegg, bygget av skipsreder Bergesen sammen med grunneier. Han startet også opp noen av anleggene på Byrknes, samt slakteriet der, som Firda eier idag. Gjølanger kjøpte det i 1991, og solgte det til Aquafarms i 2001. Så ble det tatt over av Pan Fish, så Marine Harvest, før det ble solgt til Skarshaug Invest. De gikk konkurs. Og så kjøpte Firda konkursboet, forteller han.

– Den handelen ble gjort i mai 2013. Da var anlegget fullt av fisk. Men det ble nedlagt på grunn av mangler, blant annet fiskesperre i elven og avløpsrensning. Det ble startet opp igjen for tre år siden, med fiskesperre og avløpsrensning.

Otterskred har arbeidet på anlegget de siste tre år. Han er vokst opp her, på en gård i husklyngen Nese ved Arnafjorden.

Her blir det en ny produksjonshall. Foto: Trine Forsland

Kun ørret
– Det var ikke et særlig påkostet anlegg, med 24 åtte meters kar. Vi har revet 14 av dem, og beholder ti. Vi bygger opp åtte kar med diameter på 17,40 meter. De blir 4,5 meter høye. Der skal vi ha storsmolt, opp til 500 gram. Kun ørret, sier han videre.

– Hele anlegget har kun ørret nå. Siste laks ble slaktet ut for 2-3 uker siden. Ørret krever dobbelt så mye oksygen, men vokser fortere. Det er mer arbeid med den.

Prisene for ørret er også mer volatile enn laks, selv om de viser en klar samvariasjon da produktene vurderes som substitutter i flere markeder.

– Anlegget kostet 26 millioner kroner å bygge i 1986. Firda investerer 40 millioner i det nye. Større kar, store enheter.

13 fosser
Sommerheten har kommet til Sogn. Det har vært en snørik vinter, med tunge snømasser å smelte ned. Fra fjellplatået Stølsheimen stuper hvitskummende fosser på rekke og rad langs blankskurte bergvegger ned mot fjorden.

– Her er 13 fosser på det meste. Det er heftig. Det kommer noen liter vann her i minuttet. Vi må jo konkurrere med de anleggene som har vakrest beliggenhet. Det er rent og klart vann, sier Otterskred.

Smoltanlegget trenger både ferskvann og saltvann. Det øverste laget i Arnafjorden er brakkvann, ikke minst nå under snøsmeltingen.

– Vi henter inn saltvann fra 30 meters dyp i fjorden, sier Otterskred.

Gjenbruk
I arbeidet har Firda hyret bergensavdelingen til anleggspesialisten Sterner.

– Vi var så heldige at vi har fått leveranser på noe av utstyret. Rør og prosjektering, i samarbeid med Geir. Vi har vært med i fra en tidlig fase, og har sett på dette med lufting og gjenbruk av vann, samt avløpsfiltrering, sier Jan Ove Hovdenakk, regionleder Vest i Sterner.

– Vi har hatt mye å gjøre. Vi har ikke merket noe til korona-problematikk, legger han til.

Foto: Aslak Berge

– Det som er spesielt er gjenbruk av vann. Vi skal kjøre fra den gamle delen av anlegget, gjennom et sandfilter. Da renses det vannet så du kan bruke vannet igjen på det nye anlegget. 7,5 kubikk gammelt vann blir som nytt vann. Det er ikke en ny teknologi, men har ikke vært brukt på settefiskanlegg før. Dette er et gjennomstrømmningsanlegg. I RAS bruker en opp igjen alt vannet. Det blir et gjennomstrømningsanlegg med forholdsvis stor gjenbruk av ferskvann.

– Vi skal levere utstyr og prosjektering for drøyt 16 millioner kroner. For oss er det en god ordre. Men totalt sett blir det et billig anlegg fordelt på vann og fisk, sier Hovdenakk.

Kortere tid i sjø
Nå skal produksjonen trappes opp.

– Ti kar på 90 kubikk er operative. Det nye blir 100 kubikk på hvert kar. Fisken får mye kortere tid i sjø. Målsetningen er å få større smolt i sjø, og raskere vekst, forklarer Otterskred.

– Det er de to elvene vi tar vann fra, sier han og peker opp i fjellsiden.

I det krystallklare vannet i tankene svømmer ørret.

– Totalt 450.000 yngel, 8-9 gram. De skal leveres fra slutten av august og i september, sier Otterskred.

Geir Otterskred i samtale med Jan Ove Hovdenakk. Foto: Aslak Berge