– Det å gå helt offshore, som SalMar og Aker nå gjør, tror jeg er forbeholdt de få

Nyheter
0

Nordlaks’ havfarm-prosjekt møter motbør fra myndighetene.

Nordlaks er i full gang med sin andre generasjon fisk i sin første havfarm, “Jostein Albert“. Den 285 meter lange stålkjempen er plassert på en kystnær lokalitet i Vesterålen, ikke ulikt konvensjonelle oppdrettsanlegg.

– Når det gjelder Havfarm 2, er status at vi ikke kommer videre. Grunntaken har vært å ta næringen et steg videre. Men det ser ikke ut til at vi får lov til det, medgir Nordlaks-eier Inge Berg.

Motstridende interesser
Årsaken er arealkonflikt, ikke minst motstridende interesser med fiskeri.

– Vi tror jo ut i fra bærekraft og fiskevelferd vil dette være et kvantesprang, sier Berg under et seminar i regi av Stiim Aquacluster i Stavanger tirsdag.

FOTO: Nordlaks

– Det siste vi har møtt er koraller, sier Berg, og legger til: – Til å være utrydningstruet er det uforskammet mange koraller.

Offshore
– Men det å gå helt offshore, som SalMar og Aker nå gjør, tror jeg er forbeholdt de få. De prosjektene vi har i dag er stort sett begrenset til HS (signifikant bølgehøyde – red. anm.) 6-8 meter. Offshore havbruk er opp i mot 25 meter HS. Det er en helt annen sak enn det vi, SalMar og Arctic Offshore har gjort så langt.

– En skal ha med seg stål og muligheter for å håndtere fisken under de forholdene. Og det er ingen tvil om at Aker og SalMar har forutsetningene til å greie det. Men det er ekstremt resurskrevende og kaptialkrevende, medgir Berg.

FOTO: Nordlaks

Frustrerende
– Havfarm 2 vil kunne gå ut mot 18-20 i HS, og brukt det i 80-90 prosent av tiden. Og når vi har møter tiårsstormer har vi muligheten til å gå i le.

Berg og Nordlaks opplever imidlertid ikke den største entusiasmen for dette fra nasjonale myndigheter.

– Regjeringens utredninger går vel heller ikke i den retningen. Men slik prosjektet står nå, ser vi ikke hvor det lander. Det er klar det er frustrerende at vi ikke kan plassere en båt slik at vi ikke kan gjennomføre det.

Inge Berg, Nordlaks. Foto: Trine Forsland