Designet agenda fra Brennpunkt

Meninger
1128

Torsdag 10. november kom NRK Brennpunkt ut med et program som satte et kritisk søkelys på norsk oppdrettsnæring og sjømatforskning. NIFES vies mye oppmerksomhet, og seerne kan lett sitte igjen med et helt feilaktig inntrykk av NIFES og vår overvåkning av norsk sjømat etter å ha sett programmet. Med Brennpunkt som kilde beskylder også Dagbladet «uavhengige forskere» feilaktig for juks.

En av hovedoppgavene til NIFES er å undersøke norsk oppdrettslaks for uønskede stoffer, for å sørge for at fisken som kommer på middagsbordene er trygg. Og det er den, viser analysene våre, og det har de vist i mange år. Norsk oppdrettslaks er trygg mat. NIFES analyserer årlig mer enn 12.000 oppdrettslaks for relevante uønskete stoffer som medisinrester og miljøgifter. Laksen som blir analysert er vanlig oppdrettslaks, altså den man vil finne i butikken. Dette er viktig å presisere.

Brennpunkt nevner også at NIFES bruker såkalt designlaks i sin forskning, noe som er korrekt. Vi har for eksempel gjort studier med hjertepasienter som har fått laks med høyt, middels og lavt nivå av fiskeolje i fôret, og med kvinner som har fått laks med høyt og lavt nivå av vitamin D. Forsøksdesignet beskrives nøye i tilgjengelige publikasjoner, og vil ikke i noen vitenskap bli betraktet som juks.

Det er altså ingen motsetning mellom på den ene siden å drive forskning med ulike nivåer av næringsstoffer og uønskete stoffer, og på den andre siden å uttale seg om at gjeldende anbefalinger er sunne og trygge.

Men denne designlaksen har ingenting å gjøre med overvåkningen av oppdrettslaksen som i dag kommer i butikkhyllene og på middagsfatene. Designlaksen Brennpunkt problematiserer ble brukt i et prosjekt som heter Fish Intervention Studies (FINS), og ble gitt til skoleelever. Det er en laks som har fått mindre fiskeolje i fôret, og derfor har mindre av de marine omega-3-fettsyrene og lavere nivåer av dioksin og dioksinlignende PCB i seg.

Brennpunkt hevder at denne fisken har lavere nivåer av dioksin og dioksinlignende PCB fordi den vanlige oppdrettslaksen vi finner i butikkene ikke er trygg nok slik den er. Det er feil. Butikklaksen er trygg å spise.

Vi skreddersydde laksen for at den ikke skulle ha unaturlig høye nivå av marint omega-3 for å sørge for at forskningen skulle være mer relevant når resultatene fra FINS-studien ble publisert. Prosjektet startet i 2013, og skulle vare i fire år. Da prosjektet startet, forventet vi at oppdrettslaksen fire år frem i tid ville ha lavere nivåer av fiskeolje i fôret enn det den hadde på det tidspunktet, og vi skreddersydde derfor nivåene etter den antagelsen.

Og vi traff godt. FINS-laksen inneholder 9 mg/g marint omega-3, mens laksen i butikken inneholder 11,4 mg/g, men som forbruker kan du finne nivåer som er både lavere og høyere enn dette. Dersom vi ikke hadde gjort denne endringen, hadde ikke resultatene vært så relevante da de først kom ut. Både når det gjelder marint omega-3 og dioksin og dioksinliknende PCB, finner du i høy grad den såkalte designlaksen fra FINS i butikken allerede.