Derfor vil Nordlaks konvertere utviklingstillatelsene til ordinære matfiskkonsesjoner

Nyheter
0

Vil optimalisere produksjonen.

I slutten av juni ble det kjent at Fiskeridirektoratet avslo Nordlaks’ søknad om å konvertere utviklingskonsesjoner knyttet til havfarmen «Jostein Albert» til ordinære matfiskkonsesjoner.

Fiskeridirektoratet bemerket at når det gjelder de biologiske prestasjonene i Havfarmen
har det særlig vært utfordringer knyttet til tilvekst, dødelighet og sykdom. Både når det
gjelder tilvekst og dødelighet har Nordlaks konkludert med at resultatene har vært
under forventingene.

Høy dødelighet
«Fiskeridirektoratet vurderer at dødeligheten i Havfarmen har vært generelt høy, ikke
minst med tanke på at produksjonstiden har vært kort. Spesielt bur 3-6 har hatt store
utfordringer, med gjennomsnittlig dødelighet på rundt 25%. Totalt for alle bur har det
vært en dødelighet på ca. 19%. Dette er høye tall, ikke minst med tanke på at det er ny
teknologi som testes ut», skriver Fiskeridirektoratet i sitt brev.

Nordlaks har påklaget vedtaket.

Utviklingstillatelsene har en varighet på 15 år. Nordlaks få flere muligheter hvis de blir omgjort, fordi en ordinær tillatelse for oppdrett også kan brukes i andre anlegg enn havfarmen.

– Konvertering betyr at vi kan utnytte tillatelsene bedre. Da kan vi produsere mer, skape større aktivitet i hele selskapet og hos leverandørene våre, sier kommunikasjonssjef i Nordlaks, Lars Fredrik Martinussen, til Bladet Vesterålen.

Kan produsere mer
Han forteller at Nordlaks sin produksjon blir om lag 8.000 tonn lavere for hvert år konverteringen uteblir.

– Vi enige om at det var høy dødelighet, men ikke at det skyldes havfarmen i seg selv. Fjoråret var et spesielt år i hele næringen, med høy dødelighet i mange anlegg langs kysten, sier Martinussen.

Havfarmen drives med 13 utviklingskonsesjoner.