Derfor vil Lofoten Salmon avvente med å bygge et landbasert matfiskanlegg

Nyheter
1353

Lofoten Salmon skal først bygge et storsmoltanlegg i Vågan kommune før selskapet eventuelt går videre med produksjon av matfisk. 

Nylig mottok kommunen et planforslag fra Sandvika-firmaet Asplan Viak på vegne av Lofoten Salmon.

«Formål med planen er å legge til rette for landbasert oppdrett for 5 mill. smolt av laks, ørret eller røye inntil 1 kg størrelse. I første omgang skal det bygges et anlegg for produksjon av stor smolt. Senere kan anlegget utvides til også å produsere matfisk», heter det innledningsvis i planforslaget, som iLaks har fått tilgang på.

Lofoten Salmon har allerede fått innvilget konsesjon for settefisk og matfisk for en total produksjon på inntil 3.100 tonn MTB.

Til Lofotposten, som også har omtalt planforslaget, forklarer gründer Håkon Solberg hvorfor selskapet avventer med matfiskproduksjon.

– Vi går for stor smolt først, før vi hopper opp på produksjon av matfisk. Det er et for stort sprang å gå fra stor smolt til matfisk med én gang. Det vil også kreve et slakteri i nærheten, sier Solberg.

Oppstart kan være aktuelt til neste år, hvis alle brikker faller på plass, inkludert finansiering.

iLaks omtalte prosjektet første gang i 2017. Den gang var planen at anlegget skulle ligge på Framnes ved Kleppstad i Vågan kommune, men dette er senere blitt endret til lokalitet Landfastøya i samme kommune. Grunnen her eies for øvrig av Solberg selv, ifølge planforslaget.

I forslaget trekkes det også fram en rekke grunner hvorfor nettopp dette området er egnet for landbasert oppdrett av fisk. Her nevnes blant annet stor avstand til sjølokaliteter, god adkomst for brønnbåter, samt at det er flere ferskvannskilder i området og at dette kan utnyttes i kombinasjon med sjø-og brakkvannsforekomst.