Derfor valgte SalMar to store smoltanlegg innerst i Trondheimsfjorden

Nyheter
0

Det fantes andre og bedre alternativer, medgir Gustav Witzøe.

Det nye smoltanlegget til SalMar ligger snaue 15 kilometer unna Follafoss. Her, i Malm, innerst i Trondheimsfjorden, har SalMar investert 1,2 milliarder kroner. I juni vil det settes lakserogn i anlegget.

– Settefiskanlegget i Folla og Malm er første ledd i verdikjeden vår, sier SalMar-gründer Gustav Witzøe til Trønder-Avisa, før han legger til at det er et tilsvarende anlegg på Senja.

Begge anleggene ligger langt fra SalMars sjølokaliteter. Trondheimsfjorden er en såkalt nasjonal laksefjord, og har ikke oppdrettsmerder for laks. Om vinteren fryser fjorden ved Malm, så en må bruke isbryter for å legge til kai med brønnbåter. Det var ikke gitt at SalMar skulle etablere enda et settefiskanlegg her inne.

– Det var flere alternativer, og i utgangspunkt bedre alternativer, men kompetansen i Folla var avgjørende for satsingen her i Malm. Kompetansen og erfaringen til Karl Christian Aag, og det at han bor her og har engasjert seg i lokalsamfunnet, var viktig for valget av Malm. Uten han kunne vi valgt et annet sted for settefiskanlegget, sier Witzøe.

Karl Christian Aag var sentral ved etableringen av Follasmolt i 1985, sammen med gründer og investor Bjørn Lyng.

– Vi fikk noen millioner til etablering, også kom spørsmålet om hvem som skulle være daglig leder. Da fikk jeg høre at det måtte bli meg, og sånn startet det, forteller Aag til Trønder-Avisa.

SalMar kjøpte smoltanlegget på Follafoss fire år etter oppstart på Nordskaget på Frøya, i 1995.

SalMar har forøvrig planlagt et andre byggetrinn på det nye anlegget på Malm. Dette skal etter planen produsere større smolt, en økning fra 165 gram til 400 gram. SalMar har sendt søknad om utvidet konsesjon og venter på svar på konsesjonssøknaden. Byggeplanene er imidlertid satt på vent – og årsaken er forslaget om grunnrenteskatt.

Nippon Gases Norge har allerede etablert en oksygenfabrikk til 200 millioner kroner tilknyttet anlegget. Videre planlegges det både biogassfabrikk og vertikalt sirkulært landbruk, til produksjon av salat, på industritomten i Malm.