Derfor valgte disse to skotske fiskebåtrederne å investere i smoltanlegg i Kragerø

Nyheter
881

Mens de to skotske fiskebåtrederne George Tait og Alex West bygget en ny pelagisk tråler i Polen, fikk de for første gang høre om Sørsmolt og deres planer.

iLaks møter Tait og West på Fossing Storsmolts nye anlegg på grensen mellom Kragerø og Bamble kommune. De har tatt turen over til Norge for å få en statusrapport på smoltprosjektet, som har de har valgt å investere i gjennom selskapene Challenge Fishing Company og Mb Daystar Bf 250.

Familiene Tait og West, som holder til i Frasenburgh nordøst for Aberdeen, har fisket i lag de siste 15 årene. Det var i forbindelse med byggingen av den pelagiske tråleren «Ocean Star» i Polen, som for øvrig ble overlevert i 2017, at duoen for første gang fikk kjennskap til Sørsmolt og deres planer.

– Mens vi bygget båten i Polen, møtte vi Stein Helge Skjeldes (daglig leder i Sørsmolt) bror, Harald, som designet den. Han fortalte oss om Stein og hans prosjekt, og om vi var interessert i å ta en titt på dette. Etter å ha møtt Stein for 3-4 år siden, bestemte vi oss for å investere i Sørsmolt, sier Alex West til iLaks.

– Så kom muligheten med Fossing Storsmolt opp, og vi ville investere i det prosjektet også, legger George Tait til.

Tait sammen med en annen investor, Ole Morten Troland. FOTO: Stian Olsen

Tro på «gammel smolt»
Tait og West sier de er veldig fornøyd med måten Sørsmolt og Fossing Storsmolt driver forretninger på.

– Det er veldig nært slik vi selv ønsker å gjøre forretninger, sier Alex West, som for øvrig har en bakgrunn fra oppdrettsnæringen i Skottland på 70-tallet.

– Jeg eide et oppdrettsanlegg, og har alltid hatt interesse for det. Vi gjorde det ok, men trakk også etter hvert ut av dette, sier West.

Både Tait og West har stor tro på å produsere smolten på «gamlemåten».

– Det gjør at laksen beholder kvaliteten, og det er viktig for oss. Det er også en av de viktigste faktorene når det gjelder pelagisk fisk, at kvaliteten på fangsten holdes så lenge som mulig, sier Tait.

Fossing Storsmolt sitt nye settefiskanlegg. FOTO: Ole Marius Farstad

Opptatt av detaljer
Daglig leder i Fossing Storsmolt, Ole Marius Farstad, sier til iLaks at de to skotske investorene har vært veldig engasjerte under byggeprosessen, og satt seg godt inn i ting.

– De er veldig flink på det tekniske, og ting på anlegget er blitt mye hightech på grunn av de, mener Farstad.

Tait, som den siste tiden har vært i Kragerø 1-2 uker i måneden, bekrefter dette.

– Da vi bygget båten i Polen var vi veldig interessert i detaljer. Det samme har vi vært her hos Fossing Storsmolt. Det utgjør en forskjell. Stein og Ole Marius har vært veldig åpne for nye løsninger, avslutter Tait.