Derfor trykker ikke iLaks ligningstallene

Kommentarer
1929

De gir ikke et korrekt bilde av oppdrettsformuene.

Det er igjen duket for høstslipp av papirformuer. Alle avisredaktører med respekt for seg selv pisker journalistene til nattarbeid for å pløye gjennom skattelistene.

Hvem er rikest i landet her?

Rikest
I 2016 var Norges rikeste mann Gustav Magnar Wtzøe (24), sønn av SalMar-gründer Gustav Witzøe.

«Gladlaksen sitter på verdier for totalt 11,1 milliarder kroner som kronprins i familiens investeringsselskap Kverva, med laksesuksessen Salmar i porteføljen», kan VG fortelle.

Wedding crashers 🤷🏿‍♂️

A post shared by Gustav Magnar Witzøe (@guswitzoe) on

Reelle
iLaks har ikke brukt mye tid på ligningstallene fra oppstart i 2013. Hvorfor ikke? Fordi de ikke speiler den reelle formuen til personene som frontes.

Ifølge dagens utgave av Bergens Tidende har, som et illustrerende eksempel, Gulens storoppdretter Ola Braanaas en formue på 676 millioner kroner – opp med 100 millioner kroner fra 2015. Enhver som har fulgt litt med på inntjeningsgaloppen i oppdrett de siste årene, vil raskt se at dette ikke er reelle tall. Braanaas heleide Firda Seafood har tjent langt mer enn dette beløpet – bare i løpet av de siste fire år. Og Braanaas startet mønsterbedriften sin i 1986.

Spalteplass
Ola Braanaas er forlengst milliardær. Og da blir det bortkastet tid å vie spalteplass for å fortelle leserne at han ikke er det.

Også Gerhard Alsaker er milliardær – med god margin – selv om han ikke har en milliard kroner i ligningsformue. Alsaker-konsernet tjente 710 millioner kroner før skatt i 2016. Uten å ha finregnet på det, bør det holde til en prislapp på 4-5 milliarder kroner – hvis Alsaker skulle finne på å selge eller børsnotere sin 100 prosent eide virksomhet.

Et annet element; er Witzøe jr sin formue 16 ganger høyere enn Braanaas’ formue?

Kontanter
Førstnevntes formue er i vesentlig grad den kontrollerende aksjeposten i børsnterte SalMar. Ettersom frøyaoppdretteren er børsnotert, oppnår ligningskronene en høyere verdi enn hva tilfellet er for et privateid selskap. Hadde Firda vært børsnotert, ville verdien på Braanaas’ aksjer vært nærmere tre milliarder kroner – vel en fjerdedel av Witzøes verdier.

Dette gjelder i enda større grad i kontanter. Så en børsnotering eller salg av Firda, eller Alsaker-konsernet for den saks skyld, ville skutt Ola Braanaas og Gerhard Alsaker oppover formuelistene – på samme vis som en lang rekke bemidlede oppdrettere langs kysten.

Klikk
Dette selv om de underliggende verdiene, i konsesjoner, utstyr og fisk i sjøen, ikke er blitt endret det fnugg.

For all del; jeg forstår godt at kikkermentalitet og dyneløfting gir klikk og selger aviser, men er samtidig klar på at det gir et mye klarere og sannere bilde av formuene å ta seg bryet med å regne disse ut på egenhånd – uten å ta omveien via ligningstallene.

For det er en omvei. Ligningstallene speiler ikke hele sannheten.