Derfor tror ikke Marine Harvest-sjefen på en femdobling av Norges lakseproduksjon

Nyheter
2678

En må kunne skille vert (laks) og lus, mener Alf-Helge Aarskog.

Han har akkurat presentert kremtall for årets andre kvartal. Og inntjeningen er ikke drevet av volumvekst, men 100 prosent av høye salgspriser.

– God mat skal betales godt. Det er noe vi må vende oss til, sier Marine Harvest-sjefen.

– Det er en gledens dag for aksjonærene. Vi betaler 3,20 kroner i utbytte per aksje. Og det er ikke årlig, men kvartalsvis utbytte, legger Aarskog til.

Flaskehals
Volumveksten hemmes av en ting: Lakselus.

– I den store porteføljen her, norskekysten, der er det utfordrende for lus. Optilicer, hydrolicer, thermolicer og rensefisk. Alt en kan bruke – vi har det. Men det er ikke nok.Skal en vokse femgangen i Norge, må en ha lukket system eller ved vaksiner eller lignende kunne skille vert og lus. Vi har også for høy dødelighet på behandlingene som vi holder på med.

Fraværende vekst i produksjonen gir høye priser, samtidig som fôrkostnadene går nedover.

– Alle fôringrediensene faller, og det regner vi med at vi vil se effekt av i kvartalene som kommer.

Bedre drift
Aarskog fremhever særlig Skottland, som har lagt bak seg «et fantastisk kvartal».

– Vi slakter høye volumer på bedre drift.

Han er også tilfreds med utviklingen i Chile.

– Positive tall i Chile også, mot minus ifjor, på omtrent samme volum.

Nest best
Finansdirektør Ivan Vindheim er også fornøyd med tallene i kvartalet.

– Vi hadde vårt nest beste andre kvartal noensinne dette kvartalet her, sier han, og legger til at det operasjonelle driftsresultatet endte på 198 millioner euro.

Den heftige kontantstrømmen styrker balansen, selv om en spanderer kvartalsutbytte på aksjonærene hvert bidige kvartal.

– Vår netto rentebærende gjeld er helt nede i 550 millioner euro i dette kvartal. Egenkapitalandelen er 58,1 prosent, sier Vindheim.