Derfor ser Bjørøya mot land

Nyheter
1074

Bjørøya-sjef Per Anton Løfsnæs letter på sløret om landbaserte planer.

I forrige måned kunne iLaks avsløre at Bjørøya planlegger å bygge et landbasert oppdrettsanlegg for både postsmolt og matfisk av laks ved Litløya i Flatanger kommune. Da vi kontaktet daglig leder Per Anton Løfsnæs om planene, var han ikke spesielt snakkesalig.

– På dette tidspunkt har jeg ingen kommentar i forhold til søknad om landbasert, skrev han i en SMS.

Men i et intervju med NT24 deler Løfsnæs nå flere detaljer.

– Vi har levd godt av golfstrømmen, men vi må være åpne for at den tradisjonelle produksjonen kanskje må skje i kombinasjon med landbasert oppdrett. Det er ingen hemmelighet at det er utfordringer knyttet til å drive på sjøen – særlig med tanke på lusepresset vi har opplevd de siste fire årene, svarer Løsfnæs på spørsmål om hvorfor selskapet går i gang med det landbaserte prosjektet.

Han mener Bjørøya må tenke nytt, og at det derfor er lurt å ta deler av veksten på land. Løfsnæs viser blant annet til at at veksten i sjø er blitt så dyr å kjøpe at det ikke lønner seg, og at det er problematisk å finne lokaliteter.

Ifølge Løfsnæs søker de om volum på land, som fullt utnyttet kan gi en produksjon på mellom ti og tolv tusen tonn fisk. Det kommer ikke fram hvor mye at dette som henholdsvis er postsmolt og matfisk.