Derfor går Mowi ut av Global Salmon Initiative

Nyheter
1035

Laksekjempen vil jobbe med bærekraft på egne bein.

Tirsdag ble det kjent Mowi trekker seg fra Global Salmon Initiative (GSI), fellesorganisasjonen som står bak om lag halvparten av verdens oppdrettslaks. Da nyheten ble kjent, var det ikke oppgitt noen grunn til at markedsleder Mowi brøt ut.

Nå letter selskapet på sløret.

– GSI har brakt deler av havbruksnæringen sammen for å bli enda mer bærekraftig og effektiv gjennom samarbeid og deling av kunnskap. Organisasjonen var særlig viktig for å få ASC på beina, forklarer Ola Helge Hjetland, kommunikasjonssjef i Mowi, til iLaks.

ASC, som er en forkortelse for Aquaculture Stewardship Council, ble etablert etter initiativ fra blant annet WWF. Standarden stiller åtte hovedkrav med totalt 422 punkter på områder som påvirkning av habitat, rømming, smoltproduksjon, kontroll av sykdom og parasitter, legemiddelbruk og innholdet i fiskefôret. 

– Vår satsing på bærekraft fortsetter som før, og vi kommer fremdeles til å samarbeide tett med de andre aktørene i næringen, sier Hjetland videre.

– Vi mener likevel at en global organisasjon ikke er løsningen på de lokale og nasjonale utfordringene vi står overfor, understreker han.