Derfor foreslår HI å ta bort rundt en tredjedel av oppdrettsanleggene på Vestlandet

Nyheter
1010

Havforskningsinstituttet (HI) foreslår å redusere antall lokaliteter i produksjonssone 3, som går fra Karmøy til Sotra, fra rundt 167 til 100. 

Forslaget, som senere skal sendes til departementet, legges fram under et møte mellom oppdrettsnæringen og HI fredag, skriver Bergens Tidende.

Ifølge forskningsdirektør Geir Lasse Taranger i HI er målet med forslaget å redusere lus og smitte i det aktuelle området, men den totale produksjonen skal likevel opprettholdes.

– Selv om vi tar bort rundt en tredel av antall oppdrettsanlegg, mener vi det er fullt mulig å opprettholde produksjonen. Det skjer ved at 22 prosent av biomassen flyttes til nye og større anlegg, sier Taranger til avisen.

Det er for øvrig uklart når beslutningen om hvilke farger de tretten produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret kommer. Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (FrP) har tidligere lovet at det kommer tidlig på nyåret etter først å ha uttalt at det skulle være klart før jul.