Derfor faller Marine Harvest: Ned 13,8 milliarder på åtte uker

Kommentarer
3151

Det er ikke spoprisen for laks som har sendt aksjeverdiene i Marine Harvest ned i høst.

Det har vært en blygrå seinhøst for Marine Harvest-aksjonærene. 19. oktober ble aksjen omsatt for 166 kroner per stykk. Deretter har det gått bratt nedover. Mandag formiddag handles den for 137,80 kroner.

Det representerer et verdifall på formidable 13,8 milliarder kroner.

Ikke pris
Men forklaringen ligger ikke i prisutviklingen for laks.

Lakseprisen har nemlig kun falt med en femmer i åtte ukers perioden. Mesteparten av årets prisfall ble unnagjort i løpet av sommeren.

Aksjemarkedet er fremoverlent, og ser atskillig mer på forventningene til fremtiden enn i bakspeilet. Og denne høsten har først og fremst vist høyt fôrsalg, økende biomasse og fortsatt høye supermarkedspriser.

Ved utgangen av oktober var den norske laksebiomassen ti prosent over nivået 12 måneder tidligere. Aldri før har det stått mer laks i sjøen.

Utsikter
Dette betyr mye mer fisk å slakte på i månedene som kommer.

Når den primære driveren bak sluttkundens laksekonsum, de store dagligvarekjedene, fortsatt holder sine utsalgspriser høye, demper det kjøpeiveren og dermed utsiktene til å få gunstig avsetning på fisken.

Les også: SEB venter prisreduksjon hos supermarkedkjedene

En kombinasjon av en raskt økende tilbudsside og dempet etterspørsel for laks er giftig for aksjonærene i Marine Harvest. Et fortsatt prisfall kan strupe fremtidig inntjening og dermed også utbytteutbetalinger.

Derfor faller aksjekursen.