Departementet overprøvde Mattilsynets vedtak om dispensasjon for «prodfisk» – gir utfordringer for «Norwegian Gannet»

Nyheter
1809

Slår fast at fisken må sorteres i Norge for å ivareta omdømmet til norsk fisk.

Slaktebåten «Norwegian Gannet» kan ikke frakte fisk til sortering i Danmark, har Nærings- og fiskeridepartementet bestemt. Departementet har overprøvd Mattilsynets vedtak om at båten fikk dispensasjon fra en forskrift som krever at fisk skal sorteres i Norge.

Den revolusjonerende slaktebåten er ment til å ta imot fisk rett fra merdene, og slakte den om bord. Båten skal gå mellom fiskemerder på Vestlandet til en splitter ny fisketerminal i Hirtshals i Danmark. Båten skal erstatte 7.000 trailerturer i året.

Men paragraf 17 i Mattilsynets kvalitetsforskrift setter nå en stopper for den båten, og slår fast at oppdrettet fisk med sår eller misdannelser, såkalt produksjonsfisk, ikke kan sendes direkte til utlandet.

Årsaken til avslaget er hensyn til omdømme, står det i vedtaket fra departementet, som Sysla har fått innsyn i. 

Fakta

Dette er striden
  • Hav Lines slaktebåt "Norwegian Gannet" vil frakte fisk fra merder på Vestlandet til en splitter ny lakseterminal i Hirtshals i Danmark
  • Hav Line ønsket å gjøre sortering av fisk i Danmark, og søkte om å få dispensasjon fra Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer (kvalitetsforskriften) paragraf 17. Den paragrafen sier at sortering må skje i Norge.
  • 28. september fattet Mattilsynet region Sør og Vest vedtak om at Hav Line ikke fikk dispensasjon.
  • Hav Line påklagde vedtaket, og fikk innvilget dispensasjon fra Mattilsynets hovedkontor, 5. november.
  • 3. desember omgjorde Nærings- og fiskeridepartementet Mattilsynets hovedkontors vedtak, og bestemte at omdømmet til norsk fisk hindrer rederiet i å sortere fisk i utlandet.

Omdømme
I oktober ga Mattilsynet «Norwegian Gannet» dispensasjon fra paragraf 17, men departementet har nå opphevet dispensasjonen fra forskriften. Departementet viser til at formålet med forskriften er å fremme god kvalitet på fisk og fiskevarer til forbruker, og bidra til markedsadgang for norsk fisk og norske fiskevarer i utlandet.

Kravet om at feilretting skal skje innenlands ble innført i 1996, og har vært sett på som en omdømmebestemmelse, ifølge departementet.

De skriver videre at dersom fisk med sår og mangler havner i markedet, kan det få negative konsekvenser for en hel næring.

«Tap av omdømme vil ikke bare påvirke produsenter og eksportører, men vil potensielt også få negative samfunnsøkonomiske ringvirkninger», skriver departementet i sitt vedtak.

Departementet understreker også at det ikke er lagt vekt på norske arbeidsplasser ved tolkningen av paragraf 17.

Uenige om tolkning
Sysla har også fått innsyn i vedtaket der Mattilsynet gir rederiet Hav Line dispensasjon fra kvalitetsforskriften. Her skriver de at dersom forståelsen av paragraf 17 (første ledd) er at all oppdrettsfisk skal landes i Norge, vil denne plikten være inngripende overfor norske virksomheters rett til å innrette sin virksomhet.

Tilsynet har gjennomgått forarbeidet til forskriften, og ikke funnet noe som tilsier at intensjonen med bestemmelsen var å innføre en plikt til å lande oppdrettet fisk i Norge.

Når det gjelder andre ledd, som handler om fisk med sår og misdannelser, måtte fisken betraktes som omfattet av dansk regelverk, mener Mattilsynet.

Nærings- og fiskeridepartementet er derimot uenige i tolkningen om at bestemmelsen ikke stiller krav om at sortering må skje i Norge.

Adminstrerende direktør i Hav Line, Carl-Erik Arnesen, reagerer på at departementet overprøver Mattilsynets faglige vurdering.

Carl-Erik Arnesen, administrerande direktør i Hav Line. FOTO: Ole Alexander Saue.

– Langt på overtid, og ikke fra fagmyndighetene, men fra departementet, opplever vi nå en politisk helomvending, sier han til Sysla.

– Det er for meg uforståelig at det er politikerne, med en borgerlig regjering i spissen, og ikke forvaltningen som er bøygen i dette.

Åpner for sortering på båt
Nærings- og fiskeridepartementet er forelagt en rekke spørsmål fra Sysla, men har ikke svart på spørsmålene.

I vedtaket skriver de at Hav Line må finne løsninger for kravet til sortering i Norge, men at de er likegyldige til om det innebærer å ta fisken for sortering til land i Norge, eller om de sorterer om bord.

Carl-Erik Arnesen skriver i en e-post til Sysla at «Norwegian Gannet» står i fare for ikke å komme i drift.