Departementet omgjør direktoratets avslag på utviklingskonsesjoner

Nyheter
930

Nærings- og fiskeridepartementet overstyrer Fiskeridirektoratets beslutning.

«Blom Fiskeoppdrett har med glede mottatt melding om at Fiskeridepartementet har funnet slamoppsamlingsteknologien vår så innovativ og viktig at de omgjør Fiskeridirektoratets avslag på vår søknad om tildeling av utviklingstillatelser», skriver Blom Fiskeoppdrett i en pressemelding mandag morgen.

Omgjør
Det var i mars ifjor Blom Fiskeoppdrett sendte inn søknaden om åtte utviklingskonsesjoner. Like før jul, nærmere bestemt den 22. desember, fikk øygardenoppdretteren avslag på sin søknad om åtte utviklingskonsesjoner fra Fiskeridirektoratet.

Nå omgjør Nærings- og fiskeridepartementet altså vedtaket.

Vedtaket sier at Fiskeridepartementet avslår Bloms klage hva gjelder seks av de omsøkte tillatelsene. For to av de åtte omsøkte tillatelsene tas klagen delvis til følge, og saken sendes tilbake til Fiskeridirektoratet for videre behandling.

Utslippsutfordring
«Sentrale politiske myndigheter viser med dette at de tar utslippsutfordringene i næringen på alvor. Med dette er forutsetningene tilstede for at vi kan investere i en teknologi som vil øke bærekraften i produksjon av laks og ørret i norske fjorder. Med vår nye teknologi «BIOMETIS» legges det til rette for at slammet kan utnyttes som en ressurs samtidig som produksjonsbetingelsene på utsatte lokaliteter forbedres og negativ miljøpåvirkning fra utslipp elimineres/reduseres. Vår teknologi skal muliggjøre økt bærekraftig produksjon på eksisterende lokaliteter, og samsvarer derfor godt med intensjonene for tillatelsestildelingen; ny produksjonsteknologi som kan forbedre miljø og arealbruken i næringen», skriver Blom Fiskeoppdrett.

Samarbeid
«Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi så langt har hatt med kompetente miljøer innen både slamoppsamling, prosessering (biogass, gjødsel), og natur og miljøvern, og ser frem til et godt samarbeid videre med både myndigheter, partnere og leverandører. Vi er klare til å ta fatt på jobben så snart alle formaliteter, forutsetninger og antall tillatelser er på plass», heter det videre i pressemeldingen.