Departementet holder fast på sitt vedtak – vurderer neste skritt i saken

Nyheter
2155

Mens Hav Line er lettet over medhold fra Bergen tingrett vurderer departementet neste skritt i saken.

Tirsdag ettermiddag kom meldingen om at Bergen Tingrett mener Nærings- og fiskeridepartementet har tolket loven feil, og gir slaktebåten «Norwegian Gannet» lov til å frakte laks fra merdene i Norge til lakseslakteri i Danmark.

Carl-Erik Arnesen er svært lettet over tingretten sin avgjørelse. Han er administrerende direktør i rederiet Hav Line som eier båten.

Kan drive som planlagt
– Det er veldig bra. Nå er vi i full gang, og kan drive og operere som planlagt.

Den omstridte slaktebåten ligger nå i tørrdokk utenfor Kristiansand for å få utført reklamasjonsarbeid som skulle gjøres på CCB Ågotnes i november, da flytedokken plutselig sank.

«Norwegian Gannet» er konstruert for å hente fisk direkte fra merdene, slakte fisken om bord og frakte den direkte til verdensmarkedet via mottakssentral i Hirtshals.

Da båten skulle settes i drift satte imidlertid Nærings- og fiskeridepartementet foten ned, og påpekte at ifølge fiskekvalitetsforskriften paragraf 17 skal sortering og feilretting av oppdrettsfisk skje innenlands.

Dette til tross for at Mattilsynet tidligere hadde gitt båten grønt lyst til å gjøre sorteringen i Danmark, og i sin vurdering mente at paragrafen ikke gjaldt for «Norwegian Gannet».

Gir rederiet rett i sin tolkning
Ifølge tingretten er det mest sannsynlig Mattilsynets tolkning av Kvalitetsforskriften som er den riktige. Retten legger derfor til grunn at Hav Line kan transportere usortert fisk til Danmark.

«Etter rettens oppfatning skal ikke Kvalitetsforskriften § 17 tolkes slik at all fisk må landes i Norge», heter det i kjennelsen.

– Vi er veldig glade for den midlertidige forføyningen, ikke bare fordi vi får operere som planlagt, men fordi tingretten gir oss og Mattilsynet rett i vår tolkning av forskriften. Det er viktig for oss å få den juridiske støtten, sier Arnesen.

I kjennelsen fra tingretten kommer til frem at rederiet allerede har inngått kontrakter for å hente fisk med slaktebåten, som rederiet ikke har kunnet oppfylle på grunn av vedtaket fra departementet.

Nå er det imidlertid lagt nye planer for å hente fisk fra merder i Hordaland og sørover, forteller Arnesen.

Vil klage til Kongen i statsråd
Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp), via sin informasjonsavdeling, skriver i en e-post til Sysla at Mattilsynets lovtolkning var ugyldig.

– Vi tar tingrettens beslutning til etterretning. Departementets tolkning av fiskekvalitetsforskriften ligger fast, og vi vurderer neste skritt i saken, skriver Nesvik i e-posten.

Departementet vil ikke svare på hva de mener med neste skritt, men bekrefter at det gjelder den midlertidige forføyningen fra tingretten.

Selv om Hav Line nå har fått medhold fra Bergen tingrett betyr det ikke nødvendigvis at siste ord er sagt i saken. Rederiet har frist til 25. januar med å klage på vedtaket fra departementet til Kongen i Statsråd, hvor regjeringen tar avgjørelser som samlet kollegium.

– Den jobber vi med nå, sier Arnesen.

Han har tro på å vinne frem med klagen til Kongen i statsråd.

– Det må vi selvfølgelig håpe. Vi kommer til å gjøre alt vi kan for at det skal gå gjennom, sier Arnesen.