Denne servicebåten er verdens første i sitt slag

Nyheter
1831

«Frøy Fenris» først med fullelektrisk notvask. 

«Frøy Fenris». FOTO: Frøygruppen

Elektrisk drift ved notvasking vil gi bedre velferd for fisken samt effektiv og bærekraftig drift, mener Frøygruppen og SalMar. Derfor har førstnevnte investert betydelig i det hybride notvaskefartøyet «Frøy Fenris».

– Dette er den første notvaskebåten i verden der alt er rettet inn mot å gi fisken i merden best mulig vekstvilkår og minst mulig stress under operasjonen, forteller driftskoordinator Stig Ulvnes i Frøygruppen.

Siste tilpasninger
Det er fullt kjør ved båtbyggeriet Kystteknikk Yards på Frøya. Ved kai gjøres de siste tilpasninger om bord i det som er verftets største fartøy så langt. Til tross for koronasituasjonen er det meste kommet på plass om bord slik det skal, og nå er det kun noe tilpasning og optimalisering som gjenstår.

Her er alt lagt til rette for å bidra til det grønne skiftet i havbruksnæringen, mener Frøygruppen. Med det mest moderne utstyr skal «Frøy Fenris» bidra til en mer effektiv drift og større kapasitet.

Stig Ulvnes. FOTO: Frøygruppen

Dette er en stille båt, der fokus helt fra starten av har vært å legge til rette for best mulig fiskevelferd. Lite støy, lavt drivstofforbruk, skånsom og effektiv vask blir verdsatt av oppdragsgiverne, ifølge Ulvnes.

På dette fartøyet har vi to vaskeroboter som kjøres samtidig med helelektrisk drift, om vi kan koble oss til strøm ved merden i tillegg til båtens egen generator. Da er det til forskjell fra tradisjonelle notvaskefartøy veldig stille ute på anlegget, forteller han.

Fast kontrakt med SalMar
Det er en kompakt og innholdsrik båt serviceselskapet har gått til anskaffelse av. Fartøyet, som er 14,9 meter langt og 10,6 meter bredt, har masse avansert utstyr. Operatørene sitter oppe i styrhuset, i hver sin styreposisjon og har full oversikt på skjermene foran seg der det overføres video fra hver enkelt vaskerobot underveis.

Det at operasjonen styres fra kontrollrommet på brua er også «litt nytt», ifølge Frøygruppen. Her er det lagt vekt på gode arbeidsplasser for de ansatte som skal vaske nøter dag ut og dag inn. Operatørene må følge med på at hele nota blir skikkelig rengjort, og alle observerte avvik noteres ned i rapporten, samtidig som de fra brua har oversikt over alt som skjer av aktivitet på lokaliteten og endringer i værsituasjonen. I løpet av sommersesongen, når algeveksten er størst, må noen merder vaskes i intervaller så ofte som ned mot fem dager.

Vi er det første selskapet som har gått til anskaffelse av et slikt hybrid notvaskefartøy og mannskapet på tre vil gå i fast kontrakt på SalMar sine anlegg i region Midt fra oppstarten av, opplyser Ulvnes.

Uvanlig stille om bord
Vanligvis vil det jo være en del støy fra motorer til båt og utstyr under operativ drift, men her er det veldig stille. Om bord i fartøyet kjøres alt med elektromotorer som knapt gir støy, og ved forflytning mellom merdene brukes bare elektromotorer. Det er en helt annen verden både for oss og for fisken, bedyrer matrosene Martin Wahl Bakken og Kevin Alstad som utgjør mannskapet på dette skiftet sammen med driftsleder Eivind Fjørtoft.

Matros Kevin Alstad. FOTO: Frøygruppen

Under vasking opererer de to matrosene hver sin vaskerobot, og de kan stille vasketrykket individuelt på hver enhet, avhengig av hvor den er i nota, og hvor mye trykk som kreves for å få den ren.

En effektiv vasking av nøtene, med kort vasketid og minst mulig vasketrykk, sammen med lite støy fra fartøyet gjør at fisken blir minimalt forstyrret mens operasjonen pågår. Det er kjent at fisken da kan ta til seg næring mye raskere etter endt rengjøring. Med rene nøter får rensefisken også optimale arbeidsforhold og oppdretteren kan forhåpentligvis unngå noen avlusninger på lokaliteten, mener Frøygruppen.

Tilskudd fra Enova
Også Enova har verdsatt den innsatsen på teknologi og miljøheving rederiet gjør med dette fartøyet. «Frøy Fenris» er det første notvaskefartøyet som tar i bruk denne teknologien, og Enova håper dette skal vise seg å bli en utbredt metode å jobbe på i havbruksnæringen.

Det gjelder å være fremoverlent og framtidsrettet, slik at vi blir den foretrukne partner på serviceoppdrag til oppdrettsbransjen, poengterer Ulvnes.

– Frøygruppen har hele tiden ligget i forkant av utviklingen, og vi har dyktige folk som setter seg raskt inn i nytt utstyr og nye arbeidsmetoder. Det er den raske omstillingen og utviklingen som gjør det så spennende og jobbe i havbruksnæringen, og når Enova også er med oss på denne satsingen, viser jo det at vi nok en gang ligger i forkant. Gjennom dette er vi med på å redusere fotavtrykket i den blå sektor, mener Ulvnes.

– Vi har lagt lista høyt
Om bord på Frøy Fenris jobber serviceteknikere fra utstyrsleverandøren Stranda Prolog med de siste tilpasningene av utstyr i kontrollrommet på brua. Fra åtte kameraer på hver robot kan operatørene sitte godt i sine operatørstoler og ha full kontroll og oversikt mens fartøyet ligger lydløst ved merdkanten.

Fra kontrollrommet. FOTO: Frøygruppen

Alt overføres på store skjermer foran dem og det er også mulig å ta enkeltbilder og video underveis slik at oppdretteren får den påkrevde dokumentasjonen om forholdene i nota, forteller matros Kevin Alstad.

Det er ikke mange, om noen, som har et slikt oppsett på styring av vaskeroboter, ifølge Ulvnes. På de fleste båter i dag sitter man gjerne i en container på dekk, eller i et mindre avlukke om bord.

Vi har lagt lista høyt og investert mer enn noen gang i et enkelt notvaskefartøy, og naturlig nok er forventningene til effektivitet og kvalitet også meget høye, avslutter Stig Ulvnes.

Teknisk info:

Lengde: 14,90 meter

Bredde: 10,60 meter

Vaskepumper: Hammelmann HDP 202 P70, 160 KW, 489 liter på 150 bar

Krankapasitet: 1 x 48,7 tm Palfinger

Capstan: 2 x 3 tonn MBH

Tugger Winch: 2 x 5 ton single drum MBH

Framdrift: 2 x Nogva Scania marineaggregat DI13 74 M, 285 KW

2 x luftkjølte elektromotorer på 200 KW

Baugthruster: 2 stk Sleipner SH550 foran og akter på BB side

Landstrømtrafo: 40 kVA, 230/400 V