Denne måneden gikk siste smolten ut av Mowis gamle anlegg på Skjervøy. Dette er status for det nye anlegget

Nyheter
549

Om et drøyt år skal den første fisken fra Mowis nye smoltanlegg på Sandøra i Skjervøy kommune være klar.

– Det er ikke spikret helt ennå, men det blir i løpet av sommeren-høsten 2020. Det første rogninnlegget er planlagt rundt nyttår. Så går det noen måneder før den er klar, Øystein Skallebø, driftsleder for Mowi på Sandøra, til Framtid i Nord.

Anlegget får en grunnflate på 7.440 kvadratmeter, og vil et totalt karvolum på 13.000 kubikk basert på RAS-teknologi.

Tidligere var det antydet at produksjonen skulle starte til høsten, men oppstart er altså forskjøvet med noen måneder.

Det nye anlegget til 400 millioner kroner vil gjøre Mowi selvforsynt med smolt i Troms og Nordland.

Det over 30 år gamle anlegget, som allerede har levert sin siste fisk denne måneden, skal rigges ned og selges, ifølge Skallebø.

iLaks har forsøkt å få en kommentar fra produksjonssjef ferskvann, Even Flønes Skare, uten å få svar.