Denne laksen er oppdrettet midt i tjukkeste Midtvesten

Nyheter
916

NASDAQ-noterte AquaBounty Technologies har startet slakting av konvensjonell atlantisk laks oppdrettet på land i USA. Snart følger de opp med sin egen genmanipulerte laks.

Denne første slakten ved anlegget i Albany, Indiana, validerer AquaBountys landbaserte resirkulerende akvakultursystem (RAS) modell som en effektiv og bærekraftig måte å oppdrette atlantisk laks på. AquaBounty har strategisk beliggenhet for sitt første amerikanske oppdrettsanlegg, innen rekkevidde av viktige markeder, for å fremskynde levering av fersk laks til amerikanske forbrukere. 

– Når den globale befolkningen øker, søker vi bedre måter å effektivt fôre en sulten verden med en bærekraftig kilde til næringsrik mat, sier administrerende direktør for AquaBounty, Sylvia Wulf. – Landbasert oppdrett er en pålitelig metode for tilførsel av fersk og sunn laks. Dette er resultatet av AquaBountys snart 30 års erfaring innen fiskeoppdrett og demonstrerer vår ekspertise innen oppdrett av atlantisk laks. 

Anlegget i Indiana vil øke den månedlige høstingen av konvensjonell laks gjennom sommeren, og planlegger å nå 100 tonn per måned innen begynnelsen av 2021. Den årlige kapasiteten til anlegget er cirka 1.200 tonn.

Slik ser det landbaserte anlegget i Albany, Indiana, ut. Foto: AquaBounty

AquaBounty forbereder seg nå til den første kommersielle høsten av sin egenutviklede, genetisk konstruerte AquAdvantage-laks i fjerde kvartal 2020 på det samme Indiana-anlegget. Dette vil bli fulgt av den første slakt av AquAdvantage laks på Canada-baserte Prince Edward Island Farm i første kvartal 2021. AquaBounty er for tiden den første og eneste leverandøren av genetisk konstruert atlantisk laks godkjent av US Food and Drug Administration and Health Canada.

U.S. Food and Drug Administration og Health Canada har godkjent AquaBountys AquAdvantage-laks som det første og eneste biotekniske animalske protein til konsum. AquAdvantage-programmet er basert på en spesifikk molekylær modifikasjon fullført en gang for 30 år siden for bedre å beskytte fisken i løpet av deres tidlige, mest sårbare vekststadier, noe som resulterer i en estimert 70 prosent økning i den årlige produksjonen for AquAdvantage kontra konvensjonell atlantisk laks, skriver selskapet i en pressemelding.