– Denne gang slår jeg på det røde lyset

Nyheter
1593

Under Teknas Havbrukskonferanse i Bergen onsdag letter fiskeriminister Harald Tom Nesvik på trafikklys-sløret.

Det knytter seg stor spenning i bransjen til hva statsråden lander på av grønne, gule og røde lys, i de forskjellige produksjonsområder, for det trafikklysbaserte vekstregimet for norsk havbruk. Lakselus er variabelen som styrer trafikklysene.

Konklusjonen er nært forestående.

– Seinere i høst vil det bli vedtatt fargelegging av trafikklys. Dette er noe jeg sitter og jobber med nå, sier Nesvik.

Børssensitiv informasjon
– Jeg kommer ikke til å si noe om det nå. Dette er fordi det er børssensitiv informasjon, sier han.

Likevel velger han å si en god del mer om lyssettingen.

– Jeg kommer ikke til å si her hvordan denne fargeleggingen blir. Beslutningen vil tas i løpet av desember. Men det jeg kan si er: Denne gang vil jeg sette på det røde lyset, sier han med hevet røst.

– Det har ikke vært gjort før, men det vil skje nå. Det betyr at det kan bli en kapasitetjustering for dem som ikke driver miljømessig forsvarlig.

Miljøbelastning
– Grunnen til at jeg vil bruke det røde lyset er at det vil være meningsløst å ha et vekstregime hvis en ikke kan gjøre justeringer for dem som ikke driver miljømessig forsvarlig. Denne miljøbelastningen sitter forskere og beregner nå – hvor høy dødelighet lakselus har på villaks. Seinere i høst jeg vil jeg ta en beslutning om dette i departementet.

Han legger ikke skjul på at vekstregimet, og konsesjonsvedtak, krever mye tid.

– Det er viktig at det blir gjort en grundig vurdering. Hvis ikke vil jeg bruke de neste årene i rettsaler rundt om i landet. Det er to ting som er viktig for meg: bærekraftig næring og fiskehelse.

– I noen områder vil en måtte ta ned produksjonen, sier han.

Nesvik fremhever særlig ett geografisk område.

– Vi vet at Hardangerfjorden er en utfordring. Det har den vært i årevis. Men vi får se hva forskerne lander på.