Den store reisen

Kommentarer
8009

Elin Tveit Sveen, Eva Maria Kristoffersen og Elisabeth Balteskard har tatt oppdrett fra småbruk til industri.

– Vi har kjøpere som er villige til å betale 30 millioner kroner for vår konsesjon. Men vi vil ikke selge. Vi vil heller skape verdier og sysselsetting på Svanøy.

Det var våren 2001. Den unge bedriftseier Elin Tveit Sveen fortalte om livet som småoppdretter foran en lydhør forsamling på SAS-hotellet i Bergen. Det var oppgangstider. En hadde ikke sett maken noen gang.

30 millioner kroner var ufattelig mye penger. En ren gevinst. Fristelsen for å selge var stor. Ikke minst når en, med fasit i hånd, sto like foran en av de dypeste nedturene i oppdrettsnæringens historie.

Industri
De siste tre år har Marø Havbruk tjent 38 millioner kroner i snitt på oppdrettsdriften i Svanøy, en kort båttur sør for Florø. Tveit Sveen & co disponerer riktignok to konsesjoner nå. De har eget røykeri også, anerkjent for sin kvalitet. Småbruket begynner å bli industri.

Elin Tveit Sveens reise er ikke enestående.

Kommentar: Aslak Berge

Egil Kristoffersen & Sønner, drives av en annen geskjeftig kvinne, nemlig Eva Maria Kristoffersen. Oppdretteren på Jennskaret i Vesterålen har bygget seg opp en egenkapital som ved årsskiftet ble verdsatt til 793,6 millioner kroner.

Sunn og god drift på egne oppdrettslokaliteter har vært viktig, men en vesentlig årsak til de høye bokverdiene er også aksjeposten på 8,7 prosent av børsnoterte Norway Royal Salmon.

Utviklingen av egenkapitalen går hånd i hånd med industriutvikling. Egil Kristoffersen & Sønner er blitt mer enn en hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet.

Sjokk
Northern Lights Salmon har også kvinnelig direktør og storaksjonær, Elisabeth Balteskard. Grovfjordbedriften har lagt bak seg en rekke gode år. På de fire siste år har familiebedriften akkumulert et driftsresultat på 477,4 millioner kroner. Dette har gitt et utbytte på 200 millioner kroner til familien Balteskard, men det har også sørget for en bokført egenkapital på 225,5 millioner kroner.

Denne robuste egenkapitalen var trygg og god å ha da Northern Lights Salmon ble rystet av omfattende og dødelige algeangrep på fisken tidligere i sommer.

For 20 år siden hadde ikke et lite selskap som Northern Light Salmon vært i nærheten av å kunne finansielt sett stå i mot et slikt biologisk sjokk. Nå er både de, og andre oppdrettsaktører i Sør-Troms og nordlige Nordland, rustet til å få rundjuling og tape vesentlige deler av varebeholdningen uten å måtte tigge bankene om avdragsutsettelser, jakte ny egenkapital – eller knekke nakken.

Klimavinner
Fremfor alt viser denne epistelen hvilken reise norsk lakseoppdrett har gjennomgått de siste to tiår. I en fremtid der klimasaken og en bevissthet rundt sunn og smakfull mat får stadig mer gjennomslag i offentligheten, er alle de tre nevnte aktørene utmerket posisjonert for å spille viktige roller i å videreutvikle næringslivet i sine regioner.

Og det er mange av dem.

Her er et utall lignende historier. Foruten de drøyt hundre norske oppdrettselskapene, er det et vell av leverandørbedrifter, eksport- og logistikkselskaper, banker og forsikringsselskaper som idag lever svært godt av laksen.

Det vil de også gjøre i årene som kommer.