– Den statlige garantiordningen for kredittforsikring kan nå avvikles

Nyheter
0

Markedet er igjen normalisert i tilstrekkelig grad, mener administrerende direktør Morten Nordvold i Norges største kredittforsikringsselskap, Atradius.

Dagens statlige garantiordning for kredittforsikring utløper 30. juni i år. Ordningen kom på plass for et drøyt år siden, som resultat av koronapandemien.

Koronapandemien satte risikokapasiteten i markedet under press. Situasjonen for bedrifter i Norge og internasjonalt ble nærmest over natta veldig usikker. Dermed sto en rekke norske bedrifter i fare for helt eller delvis å miste forsikringsdekning på sine kunder. I tett samarbeid med den norske stat gjennom GIEK kom man til enighet om rammeverket for en statlig garanti på 20 milliarder kroner.

– Med denne sikkerheten i bunn kunne kredittforsikringsselskapene opprettholde et normal tilbud av kredittforsikring og bidra til å holde hjulene i gang for næringslivet, sier Nordvold i en pressemelding.

Fakta

Kredittforsikring:
  • Bedrifter kan tegne kredittforsikring som sikrer salg på kreditt og beskytter bedriften mot tap på fordringer.
  • Forsikringen tegnes for hver enkelt kunde som bedriften har gjennom at det etableres en kredittgrense. Går kunden konkurs eller betaling uteblir av annen grunn, kan den forsikrede bedriften få erstattet inntil 90% av tapet.
  • Kredittforsikringsselskapet overvåker markedet og den finansielle stillingen til bedriftens kunder. Har en kunde likviditetsproblemer, kan kredittforsikringsselskapet tidlig varsle og gi råd om hvordan man reduserer faren for tap i tide.

Pandemien herjer fremdeles i land som India og Brasil.

– Likevel ser vi helt klart lys i enden av tunellen. Våre viktigste handelspartnere er i ferd med å komme tilbake til en normalisert hverdag hvor samfunnet gradvis åpnes opp. Det er igjen tegn til oppgang i verdensøkonomien, og vi forventer stigende vekst både nasjonalt og internasjonalt, sier Nordvold.

Det er fremdeles et usikkerhetsmoment hva som skjer med konkursutviklingen når statlige støtteordninger, betalingsutsettelse av skatter og avgifter, og lempelser i konkurslovgivningen avsluttes i en rekke land.

– Dette får vi trolig ikke svar på før i første halvår neste år, sier han.

Siden ordningen ble etablert for litt over et år siden, har en rekke norske bedrifter benyttet seg av den. Gjennom sin eksisterende kredittforsikringsleverandør har bedriftene sikret salg på kreditt til kunder i og utenfor Norge tilsvarende 300 milliarder kroner i salg på kreditt over hele verden.

– Ordningen har vært svært vellykket, og samarbeidet med GIEK har fungert utmerket, sier Nordvold.