Den nye regjeringsplattformen: Her er hovedpunktene for havbruk

Nyheter
1330

Torsdag kveld ble det avgjort at Norge får sin første firepartiregjering siden 1971.

Forhandlingene om en flertallsregjering startet på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland 2. januar. Torsdag kveld ble Venstre, KrF, Høyre og Frp enige om å danne en ny regjeringsplattform.

Men hva har partiene blitt enige om når det gjelder havbruk?

Regjeringen vil gjøre næringen mer konkurransedyktig og allsidig gjennom nyskaping, produktutvikling og satsing på eksportfremmede tiltak. Det understrekes at næringen har fortsatt et stort vekstpotensial, men det er en forutsetning at videre vekst er bærekraftig.

«Ny teknologi gjør at næringen i fremtiden vil kunne drive på andre lokaliteter og med mindre risiko for rømming enn i dag. Samtidig må næringen intensivere arbeidet med bekjempelse av sykdom og for å redusere risiko for rømming», skriver regjeringen i det 108 sider lange dokumentet.

Dette har partiene blitt enige om:

  • Legge til rette for bærekraftig vekst gjennom praktisering og videreutvikling av trafikklysordningen. 
  • Få på plass et fremtidsrettet regelverk knyttet til offshore havbruk.
  • Stimulere kommunene til å stille lokaliteter til rådighet for næringen blant annet gjennom bruk av havbruksfondet.
  • Øke satsingen på forskning, innovasjon og teknologiutvikling.
  • Bruke utviklingstillatelser til å utvikle nye og bedre løsninger for havbruk og sjømatnæringen.
  • Fortsette en restriktiv linje hva gjelder miljøkrav til havbruksnæringen og håndtering av produksjonsfisk.
  • Samarbeide med næringen for å bekjempe lakselus, sykdomsspredning og rømming.

Regjeringen vil også forbedre kontrollen med avfall innen skipsfart, fiskeri og oppdrett, herunder styrke mottakssystem for avfall fra skip i norske havner. 

Regjeringen skriver også at den vil beskatte naturressurser slik at overskuddet tilfaller fellesskapet, og innrette skattesystemet slik at det fører til samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer.