– Den mest avanserte lukkede merden som er levert

Nyheter
9405

FiiZK (tidligere Botngaard) skal levere en lukket ventemerd med vannrensing til Salmosea, som skal benyttes til hold av slaktefisk med PD og lus. På denne måten unngår slakteriet direktelossing fra brønnbåt i forbindelse med sanitærslakting, og verdifull brønnbåtkapasitet blir frigjort til andre formål.

– Med lukket ventemerd sikrer vi stabil tilgang på laks til slakteriet, og reduserer
kostnadene i forbindelse med sanitærslakting, forteller daglig leder i Salmosea, Ståle Ramstad, i en pressemelding.

Ståle Ramstad, daglig leder i Salmosea

Den lukkede ventemerden har kapasitet til 700 tonn laks, og installeres ved siden av eksisterende ventemerdanlegg. Flytekragen i stålrør måler 30×70 meter. En kraftig industriell PVC-duk lukker produksjonsvolumet, og rikelig med sjøvann pumpes inn, og strømsettes ved hjelp av miksere.

Kontroll
Merdmiljøet blir kontinuerlig overvåket og dokumentert av et sensornettverk. Oksygen tilsettes automatisk ved behov. Avløpsvannet pumpes ut av duken, og inn på en forskriftsmessig vannrenselinje med filter og UV.

Kontroll- og styringssystemet sørger for automatisk drift av merden, overvåking av driftskomponenter og alarmering ved avvik.

Magnus Stendal, Fiizk

– Den første lukkede ventemerden ble levert til Kråkøy Slakteri, og har vært i drift siden 2015, sier Magnus Stendal i FiiZK.

Videreutviklet
– Vi har nå videreutviklet dette konseptet. Vi har beholdt prinsippene fra pilotanlegget, men endret oppbyggingen av anlegget, og de fleste tekniske løsninger. Den lukkede ventemerden til Salmosea, vil være den mest avanserte lukkede merden som er levert.

FiiZK opplevde en økning i henvendelser rundt lukkede ventemerder før sommeren, og arbeider med prosjektering av anlegg til slakterier i både Norge og utlandet.

– Vi tror denne teknologien vil være en naturlig del av infrastrukturen til mange lakseslakterier i framtiden, avslutter Stendal.