– Den faktiske veksten var bedre enn forventet

Nyheter
0

SalMar Aker Ocean er klar for å ta laksen til havs.

– Offshore oppdrett, etter vår mening, det er ingen vei utenom, mener Trine Sæther Romuld, finansdirektør i SalMar Aker Ocean, et joint venture mellom SalMar og Aker.

– Det kan utvikles, ikke bare i Norge, men også i andre land, påpeker hun.

I første rekke er det to flaskehalser for utvikling av offshore lakseoppdrett: Rammebetingelser og skatt.

– Et rammeverk forventes å være på plass innen utgangen av året, sier hun videre.

Nøytralt
Samtidig er det ikke unngåelig å forholde seg til grunnrenteskatten.

– Vi håper også at dette gjelder offshore, og at regimet skal være nøytralt, sier hun.

Med det mener hun at skatten skal utformes slik at den ikke påvirker investeringsbeslutningene.

Trine Sæther Romuld. Foto: Trine Forsland

– Vi er i gang allerede. Den første riggen, «Ocean Farm 1», er faktisk nå på vei nå til lokaliteten på Frohavet, Håbranden.

En rekke aviser i Trøndelag har dekket slepet av riggen fra Aker Verdal og ut Trondheimsfjorden.

To generasjoner fisk fra denne riggen er slaktet ut allerede. Sæther Romuld fremviser oppløftende biologiske resultater for offshore-fisken. Laksen vokste på ett år til en snittvekt på 5,39 kilo.

Lav dødelighet
– Den faktiske veksten var bedre enn forventet, sier hun. – Vi hadde ikke behov for lusebehandling, og det er selvsagt en stor kostnadsfordel. Vi har svært lav dødelighet, sammenlignet med bransjen. Den lille dødeligheten vi hadde var knyttet til håndtering av fisken.

– Vi har en «frontrunner-posisjon» og det innebærer et ansvar, sier hun, og ser en rekke områder for forbedring: notvask, fôrkamera, «fish in/out», oksygenering og sensorer.

– Vår strategi er å vinne erfaring fra offshore oppdrett for å «de-riske offshore-prosjekter». Vi har åtte utviklingskonsesjoner. Nå gjenstår det å ta oppdrettsaktiviteten til åpent hav.

– Vi forventer å ha en lokalitet klar innen noen måneder. Vi venter snarlig svar, forhåpentligvis før enn seinere.

Når denne lokaliteten er klar, fulgt opp av rammeverk og et akseptabelt skatteregime, kan SalMar Aker Ocean fatte investeringsbeslutning for sin andre rigg. Tegningene er allerede klare.

SalMars «Ocean Farm 2». Illustrasjon: Mariculture