Dempet begeistring i nord over nytt høringsforslag om laksevekst

Nyheter
972

Oppdrettere på Helgeland venter med avgjørelse om kjøp av økt produksjonsvolum.

Det skriver Brønnøysund Avis.

Regjeringen ønsker nå å gi oppdrettsnæringen mulighet til å vokse, og et nytt forslag er sendt ut på høring. Forslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet gjelder vekst på eksisterende tillatelser.

I korte trekk innebærer forslaget at aktører i grønne produksjonsområder får tilbud om å øke kapasiteten med to prosent på sine tillatelser. Totalt utgjør dette et samlet tilbud på om lag 8 000 tonn. Prisen er 120 000 kroner per tonn tillatelsen blir utvidet med.

På Helgeland er det foreløpig dempet begeistring for forslaget som kan gi produksjonsøkning. Prisen på laks kommer til å spille en viktig rolle.

– Det er klart at mulighetene for volumøkning er interessant. Det som blir avgjørende for om vi vil søke er selvsagt hvor mye man må betale per tonn økt volum sett opp imot hvordan vi tror lakseprisen kommer til å utvikle seg de neste 3-5 årene, sier daglig leder Rolf Nordmo ved Aquaculture Innovation på Toft i Brønnøy til Brønnøysund Avis.

Også selskaper som SinkabergHansen, Nova Sea, Vega Sjøfarm avventer alle inntil endelig forskrift er klar.

Marine Harvest som er en stor aktør på Sør-Helgeland er positiv til forslaget.

– Vi ser dette som en god mulighet til å vokse som selskap, og det vil også gi mer penger til kommunene langs hele kysten. Allerede i dag bidrar vi med viktige arbeidsplasser og skaper store ringvirkninger langs hele kysten, men vi synes det er viktig at kommunene som legger til rette for havbruksnæringen får mer igjen av vår vekst. Av beregningene til myndighetene ser vi at det neste år kan komme opp til 800 millioner inn i fondet som skal utdeles til kommunene langs kysten. Det synes vi er veldig bra, sier kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland i Marine Harvest.