«Deadline day»: Dette er status for de innovative oppdrettsprosjektene

Nyheter
1502

Til sammen 69 prosjekter har søkt om utviklingstillatelser, hvorav fem har fått «go». Derimot kan det mest omtalte konseptet, Marine Harvests «egg», ryke.

På grunn av oppdrettsnæringens problemer med lus og rømming, lanserte regjeringen i 2015 en ny ordning for særlig innovative oppdrettsløsninger.

Ordningen skulle gi tillatelser til å utvikle nye løsninger, vederlagsfritt i 15 år. Fiskeridirektoratet bestemmer hvilke prosjekter som var innovative og fremtidsrettet nok.

Fredag 17. november er siste søkefrist.

Per torsdag ligger fremdeles 41 prosjekter til behandling, mens 23 har allerede fått avslag. Fem prosjekter har fått tillatelse:

«Egget» kan knuse
«Egget» til Marine Harvest ble av konsernsjefen beskrevet som måte man kan produsere fisk på i fremtiden. Nå står den i fare for å ikke bli realisert, sier kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland i Marine Harvest.

De fikk nemlig fire konsesjoner, som tilsvarer 3.120 tonn. Det er alt for lite, mener de.

– Vi søkte om 14, og har klaget til departementet. Nå er det opp til dem å avgjøre hvor mange vi får, men det er helt klart konseptet står i fare hvis vi ikke får flere tillatelser. Det synes vi er synd, sier Hjetland.

Den lukkede teknologien vil gjøre det langt lettere å unngå både lus og rømming, mener selskapet. I tillegg kan man samle opp avfallet i bunnen av egget, og bruke det som biobrensel for ny energi.

Eggene er planlagt med lokalitet i Sogn og Fjordane.

  • Slik skal egget se ut under vann. Det Lindås-baserte selskapet Hauge Aqua står bak ideen. 90 prosent av egget vil ligge under vann. ILLUSTRASJON: Marine Harvest

Gigantisk havfarm
Den såkalte havfarmen til Nordlaks Oppdrett har fått hele 21 konsesjoner, og planlegger å bygge to skip – en permanent og en mobil. Havfarmene vil være nesten 400 meter lange.

Byggingen er nå lagt ut på anbud til forskjellige verft, og Nordlaks har som mål å signere byggekontrakt for den første havfarmen i 1. kvartal neste år. Derfra regner de to år til det er fisk i den. Får de viljen sin hos Nordland fylkeskommune, vil den første havfarmen plasseres sørvest for Hadseløya i Hadsel kommune.

– Vi vil åpne opp et nytt areal for havbruksvirksomhet som ikke er mulig å utnytte med dagens teknologi. Havfarmen er spesiell ved at den er designet for å redusere miljøutfordringene, ivareta fiskevelferd og samtidig motstå kreftene som vi utsettes for når vi tar havbruket ut av fjordene, sier Lars Fredrik Martiniussen i Nordlaks.

Nordlaks er på god vei til å realisere sin havfarm. ILLUSTRASJON: Nordlaks

Havmerd
Ocean Farming/Salmar fått tillatelse til å bygge en havmerd basert på offshoreteknologi, som skal ligge i Frohavet ved trøndelagskysten. Merden ble overlevert i juni, og er 7.000 tonn tung.

Tillatelsen er for åtte konsesjoner, som tilsvarer 6.240 tonn fisk. Selskapet skal bruke 690 millioner kroner i dette fullskalaprosjektet. Tillatelsen var den første som ble gitt, grunngitt med at prosjektet kunne løse arealproblemer.

Merden er 68 meter høy og ruver godt til havs. ILLUSTRASJON: SalMar

Rømningssikkert fiskefengsel
Midt-Norsk Havbruk (MNH) har fått ja fra direktoratet på fire av åtte konsesjoner.

Deres konsept kalles «Aquatraz», noe som henspiller på den sagnomsuste amerikanske fengselsøyen Alcatraz. Den semi-lukkede merden skal nemlig være rømningsikker.

– Så vidt jeg vet er det ikke laget noen semilukkede stålmerder tidligere. Til forskjell fra andre merder vil vi ved tømming hente fisken fra bunn og ikke fra topp, hvor vi utnytter fiskens adferd, sier prosjektleder Steingrim Holm.

MNH satser på å ha fisk i merden til sommeren 2018.

Ordet Aquatraz spiller på den amerikanske fengselsøyen Alcatraz. Den skal være rømningssikker. ILLUSTRASJON: MNH

Lukket merd
Også i Brønnøysund er lukket merd et teknologisk spor å følge. Akvadesign har fått én konsesjon tildelt for et prosjekt med lukkede merder.

De har allerede 14 i drift.

Merdene med gule ringer er lukkede merder på 3.000 m3. Dette anlegget er i Brønnøysund. FOTO: Akvadesign

Kan ta lang tid
Fiskeridirektoratet har ikke satt noen grense for hvor mange konsesjoner som ligger i potten. Søknadene gjennomgås grundig, og saksbehandlingstiden er uviss. Eksempelvis ligger et konsept om nedsenkbare oppdrettsanlegg fra Atlantis Subsea Farming fortsatt til behandling, nesten to år etter søknaden ble sendt.

Direktoratet har også sagt at de vil behandle alle søknadene som kommer inn innen utgangen av fredag 17. november.

I tillegg kommer eventuelle klagerunder, slik som i tilfellet «Egget». Det kan gå lang tid før det endelig utfallet av utviklingstillatelsene er klart.