Dårlig vær skaper problemer: Mowi har bedt om utsatt frist for å få gjennomført avlusing

Nyheter
855

Rester fra orkanen «Dorian» traff før helgen vestkysten av Norge. Det har også ført til problemer for Mowi, som febrilsk prøver å komme under grensen for lakselus ved lokalitet Rønstad nær Folkestad i Volda kommune.

Mandag skrev iLaks at Mowi risikerer dagsbøter på flere hundre tusen kroner grunnet lakselusproblemer på lokalitet Rønstad, som seks av de siste sju ukene har vært over maksgrensen for lakselus. Gjentatte avlusninger har heller ikke hjulpet på, og mandag var planen at selskapet skulle starte med ny avlusing.

Oppdretteren fikk opprinnelig frist av Mattilsynet til onsdag med å komme seg under grensen, men har nå fått utvidet frist. Det bekrefter seniorinspektør Håvard Løken Nystøyl i Mattilsynet overfor iLaks.

– Vi har hatt møte med Mowi i dag. De ber om utsettelse et par døgn for å kunne få gjennomført avlusing – dette grunnet utfordringer med dårlig vær de siste dager. Mattilsynet har en intern veileder, som vi bruker til støtte til forvaltning i saker med overskridelse av maksgrense for lakselus. Denne veilederen åpner for at vi kan utvide fristen ved for eksempel dårlig vær, skriver Løken Nystøyl i Mattilsynet i en e-post til iLaks.

Men ifølge Løken Nystøyl er Mowi nå i gang med avlusingen.

– De venter å være ferdig onsdag, altså innen fristen, men av praktiske årsaker vil det være mest hensiktsmessig å evaluere avlusingen først på fredag.

Løken Nystøyl forteller videre til iLaks at eventuelle dagsbøter ikke vil løpe fra før etter at ny frist er utløpt, hvis Mowi fortsatt har høyere lusenivå enn maksgrensen på 0,5 voksne hunnlus.

–  Dersom man er under maksgrensen ved telling etter ny frist, vil saken avsluttes og grunnlaget for tvangsmulkt er dermed ikke til stede – altså ingen tvangsmulkt. Tvangsmulkt er ikke en form for straff, men et virkemiddel for å medvirke til at frister overholdes, understreker Løken Nystøyl.

Kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi bekrefter overfor iLaks at selskapet har fått utsettelse.

– Men vi er godt i gang med behandlingen, legger han til.