Dårlig gjellehelse fortsatt et problemområde for Grieg Seafood på Shetland

Nyheter
762

Høye produksjonskostnader spiser av Grieg-resutlatet. Administrerende direktør i Grieg Seafood, Andreas Kvame, forteller at selskapet nå er i ferd med å snu alle steder bortsett fra på Shetland, hvor de fremdeles jobber med løsninger for den dårlige gjellehelsen hos fisken.

– Det gjelder å finne «best practice» i alle regioner, og sette inn tiltak deretter. Det er ikke slik at det som fungerer for oss i Finnmark og Rogaland nødvendigvis fungerer på Shetland, sier Kvame.

Slik har det heller ikke vært. Grieg rapporterer at fiskehelsen i Finnmark er veldig god og problemene de har hatt i Rogaland er i ferd med å forsvinne helt. Derimot satte problemene med dårlig gjellehelse, mot slutten av tredje kvartal, Grieg i en skvis i regionen.

– Det var to valg. Enten kunne vi slakte fisken, eller så kunne vi forsøke å sette inn tiltak i håp om bedring for fisken, sier Kvame.

Grieg Seafood gikk for førstnevnte og slaktet fisken. Tidlig høsting senket kvaliteten på fisken og resulterte i høye kostnader per kg og lavere pris på deler av volumet.

På tross av problemene endrer ikke Grieg Seafood ambisjonene frem mot 2020. Bedre monitorering av alger og behandling i ferskvann er to av tiltakene som trekkes frem i kvartalsrapporten for tredje kvartal.

– Vi ska ha biologisk kontroll før vi forsetter veksten. Det er vi trygge på at vi skal få til. Vi må lære og tilpasse oss regionen, og det gjør vi. Som jeg nevnte, er ikke «best practice» den samme ulike steder, derfor må vi bruke tid på å finne tiltak som fungerer, sier Kvame.

Et annet tiltak Kvame trekker frem som Grieg har vurdert for å unngå problemer fremover er å bytte nettene istedenfor å vaske dem. Ifølge Kvame vil ikke dette ha noen ekstra kostnad.

– Det blir som å bytte en for en, sier han.

Det ble i kvartalet gjort nedskrivninger på 19 millioner kroner kun i Shetlands-regionen for Grieg Seafood på grunn av gjellesykdom og behandling av lus.