Dansk-norsk allianse i ny RAS-satsing i nord

Nyheter
974

Nordland Akva og Lødingen Fisk satser på CS Pipes.

– Hovedproduktene våre er RAS-systemer, fiskekar og gangveier, forteller Carsten Solvberg, eier av CS Pipes, til iLaks.

CS Pipes ble etablert i 2011, etter å ha sprunget av rørleggerfirmaet HK Jørgensen i Esbjerg. De har jobbet med lakseoppdrett siden 2006, og omsetter for rundt 30 millioner kroner årlig. På Aqua Nor-messen har Solvberg møter med to kunder, Nordland Akva og Lødingen Fisk.

Foto: CS Pipes

Settefisk
– Nordland Akva har vi jobbet med i 11 år. Vi har levert RAS-systemer og fiskekar, sier Solvberg.

– Vi har tillatelse til seks millioner fisk, men produserer 5,2 millioner i år. Selskapet er 100 prosent eid av Egil Kristoffersen, og lokalisert i søndre Meløy i Vesterålen, sier daglig leder Per Jørgen Haugen i Nordland Akva.

– Det er et gammelt settefiskanlegg, og eier også 44 prosent av Lødingen Fisk, der CS Pipes er inne på et prosjekt på startfôring.

Lakseoppdretter Salaks er også deleier, og Ken Rune Bekkeli sitter i styret i Lødingen Fisk.

– Vi produserer 432 tonn. Antall fisk er avhengig av snittvekt, sier Bekkeli.

Haugen er tilfreds med samarbeidet med danskene.

– Til å begynne med var de en rørlegger, en underleverandør til AKVA group, og utrolig nok synes vi de var både flinke og hyggelige. Innovative og kreative. Men det begynner å gå over nå, humrer han, før han legger til: – Nei, det er et samarbeid som jeg synes har fungert veldig godt.

– Vi har på lik linje med CS Pipes kommet inn fra Salangfisk. Så har CS Pipe blitt værende, og gjør en del etterarbeid slik det ofte er på slike prosjekter. Det er bygget på den tilliten de har hos Nordland Akva, sier Bekkeli.

Alfa omega
Samarbeidet med nordlandsoppdretterne er viktig for CS Pipes.

– For oss er det alfa omega, sier Solvberg. – Vi satser hele butikken på dette – å levere ferdig utstyr. Vi vil ha et partnerskap der vi leverer rør og fiskekar.

Og det kan bli mer å gjøre for dem.

– Det er ikke usannsynlig at det blir en utbygging. Det er et gammel anlegg, og det er naturlig at det kommer et nytt byggetrinn, sier Haugen. – Arbeidet er i gang. Grunnarbeidet er så godt som ferdig. Vi skal ha lukket bygg i november. Da kan en ta fatt med utstyrsmontering. Det skal stå ferdig i juni neste år.

Foto: CS Pipes

Strømlinjefome
Til arbeidet med designengineering og teknologipakke har CS Pipes et samarbeid med maltesiske AquaBioTech.

– Vi startet i 1996 på Malta, og har vokst internasjonalt, forteller Shane A. Hunter. – Vi har nå aktiviteter i mer enn 60 land.

– Vi har jobbet med RAS siden 2002, og har mye erfaring med marint RAS. Nå ser vi at mange oppdrettere vil strømlinjeforme produksjonen. De ser at kostnadene må være fornuftige, anleggene må være lette å drive og kunne maksimere produksjonen deres også, fortsetter Hunter.

– Vi opplever god etterspørsel her i Norge, og har gitt tilbud til 6-7 selskaper her allerede. Vi kan levere nøkkelferdige anlegg, og er opptatt av service – og kan eksempelvis levere egne veterinærer. Vi har ikke fokusert på Norge før, siden de har vært primært rettet mot ferskvann. Marin RAS er mer komplisert, og er et felt der vi har vår kompetanse. Vi konkurrerer på anbud om produksjonsanlegg for postsmolt på 500-600 gram.

Dette gjør at CS Pipes nå kan trappe opp virksomheten.

– CS Pipes har satt opp et datterselskap, kalt CS Tanker, som vil levere tanker i en rekke ulike størrelser – som passer inn i ulike anlegg. De er fra seks meter til 30 meter i diameter, og er i forskjellig høyde – fra to til åtte meter. Alt etter hva kunden ønsker. De kan tilpasses ethvert fiskeoppdrettsanlegg, og vi vil levere de første tankene i løpet av kort tid, sier styreleder Hans Petter Jørgensen.