Danmark stopper fôrleveransene til Russland. Norge fortsetter å levere til et marked på 170.000 tonn

Nyheter
0

Russland forbereder seg på full stopp i livsviktige forsyninger av laksefôr.

Det russiske føderale fiskeribyrået Rosrybolovstvo har rullet ut planer om å etablere ny produksjonskapasitet for laksefôr for å erstatte import fra Danmark og Norge. Flere utkast til prosjekter for fôrfabrikker for laks er allerede utarbeidet. De er beregnet til å bli operative sent i 2022 eller tidlig i 2023, sier Rosrybolovstvo i en uttalelse distribuert i russisk presse onsdag.

Russisk oppdrettsindustri opplever utfordringer på grunn av forstyrrelser i logistikkkjeder og «uvennlige» handlinger fra enkelte land, hevder Rosrybolovstvo.

Norge fortsetter
– For eksempel er fôrimporten fra Danmark stanset fullstendig. De [danske leverandører] sto for 45 prosent av det russiske markedet av høykvalitets laksefôr, sier byrået og legger til at norske leverandører, som sto for 51 prosent av laksefôret til det russiske markedet, så langt fortsetter leveransene.

– Våre partnere fra Norge kan dekke 70 prosent av [russisk] etterspørsel i fôr. Dette stopper imidlertid ikke planene med å erstatte importen av laksefôr, legger Rosrybolovstvo til.

Les også: – Norge er en frihavn for russiske skip

Den russiske regjeringen vurderer planer om å subsidiere kapitalkostnader under fabrikkprosjektene. Tre anlegg som er kvalifisert for statsstøtte kan settes i drift sent i 2022 eller tidlig i 2023, sier byrået.

Foto: Russian Salmon

I 2021 importerte Russland 170.000 tonn laksefôr fra Norge, Danmark og Finland, uttalte Rosrybolovstvo i en egen uttalelse 16. mars, da de første problemene knyttet til forsyningsforstyrrelsene ble erkjent av russiske myndigheter. Den innenlandske produksjonen av laksefôr var på 20.000 tonn i 2021. Under dagens rådende forhold er russiske selskaper interessert i å utvide og modernisere produksjonskapasiteten.

For å fylle gapet i hjemmemarkedet, oppfordret Rosrybolovstvo i uttalelsen fra mars til å fokusere på å øke kapasiteten ved allerede eksisterende anlegg siden bygging av nye anlegg vil ta fra 16 måneder til 2-3 år.

Les også: Nå setter fôrbåten «Aleksander Gusev» kursen fra Cargill Bergneset til ubåtfjorden på Kola

Skyhøye kostnader
– Russiske fiskefôrprodusenter klarer ikke bare å erstatte importert fôr, men også å øke produksjonskapasiteten, sa Vasily Glushenko, formann i den russiske fiskeriunionen Rosrybhoz under organisasjonens årsmøte 7. april. – Nærmere bestemt opplever fôrfabrikkene en akutt mangel på høy kvalitet fiskemel, la Glushenko til.

Som anslått av den russiske fiskefôrprodusenten LimKorm under Rosrybhoz-møtet, økte produksjonskostnadene i industrien med nesten 40 prosent i løpet av de to foregående ukene, drevet av prisøkning for fiskemel, aminosyrer og vitaminer.

I 2021 produserte Russland 130.000 tonn fiskemel, hvorav 88.000 tonn ble eksportert, ifølge Rosrybolovstvo.

– Russiske myndigheter vurderer ulike måter å oppmuntre fiskemelprodusenter til å øke forsyningen på hjemmemarkedet, med eksportrestriksjoner som diskuteres som et av de mulige alternativene, sa Alexander Malashenko, leder av vitenskaps- og akvakulturavdelingen ved Rosrybolovstvo under Rosrybhoz-møtet.