Daglig leder tapte ankesaken etter dykkedødsfall på Frøya

Nyheter
1009

Vurderer å anke til Høyesterett.

Torsdag i forrige uke startet ankesaken mot daglig leder i Atlantic Strømøyvåg, skriver Hitra-Frøya. Han var tiltalt etter at yrkesdykker Krasimir Krastev (56) fra Frøya døde i 2014 på jobb. Krastev plukket plukket kamskjell utenfor øya Smøla.

I fjor høst frifant Nordmøre tingrett den daglige lederen for brudd på arbeidsmiljøloven. Retten kom fram til at dykkerne drev med fangst. Og fiske og fangst omfattes ikke av arbeidsmiljøloven. Statsadvokaten mener på sin side at arbeidstakerne ved båten var ansatt som dykkere og at arbeidsmiljøloven derfor gjelder, og anket derfor dommen.

Nå har Frostating lagmannsrett i følge Adressa kommet frem til at tingretten vurderte loven feil, og at det er arbeidsmiljøloven som gjelder.

«Lagmannsretten ser det slik at man ikke kan organisere seg bort fra sikkerhetsforskrifter som gjelder for profesjonell dykking, og som er straffesanksjonert gjennom arbeidsmiljøloven,» refererer Adressa fra dommen.

Mannens forsvarer sier til Adressa at de vurderer å anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett.

Hvis saken ikke ankes eller at at Høyesterett avviser anken, må saken i følge Adressa behandles på nytt i tingretten på grunnlag av arbeidsmiljølovens regler for arbeidsdykking.