Da settefiskanlegget stengte for besøk, måtte veterinæren finne en alternativ måte å utføre fiskehelsekontroll på

Nyheter
1101

Koronautfordringer for legebesøk hos laks.

Utfordringene i kjølvannet av pandemien har store ringvirkninger i samfunnet, og rammer ulike næringer på ulikt vis. Havbruksnæringen har på mange måter klart seg godt. Matproduksjon er samfunnskritisk, og produksjonen kan ivaretas selv om samfunnet delvis stenger ned. Mange bedrifter har imidlertid innført strenge restriksjoner knyttet til besøk ovenfor eksterne, men også når det gjelder trafikk av internt personell.

Stengt
I Gratangen kommune ligger Astafjord Smolt, som er en av dem som har følt usikkerhet knyttet til smittesituasjonen. Da veterinær Mathias Andersen fra Marin Helse sitt kontor i Harstad skulle avtale månedens fiskehelsekontroll tidlig i november, fikk han opplyst at anlegget var stengt for besøk.

Mathias Andersen. FOTO: Åkerblå

Harstad kommune var rødt med utbrudd uten kontroll, og kommunene rundt hadde usikker status. Anlegget hadde bestemt seg for å stenge dørene, og innføre skift på bemanningen for å redusere risiko i driften ved en eventuell smittesituasjon.

– Vi deler kontor med Åkerblå i Harstad, og i lunsjen kom vi i prat om prosjektet E-helse og fjernbasert teknologi. Det viste seg at Åkerblå hadde en AR-brille på kontoret i Tromsø som kunne være løsningen. Astafjord Smolt var positive til å vurdere denne løsningen, forteller Andersen.

Les også: Mener hologrambriller kan forandre fiskehelsetjenesten: – Jeg tror koronakrisen kan fungere som en akselerator for teknologien

Virtuelt besøk
Derfra gikk det slag i slag. Andersen fikk en kjapp innføring fra Renè Bakken, som er IT-ansvarlig på fiskehelse i Åkerblå. Brillene ble testet på kontoret, og det ble lagt en plan for hvordan medhjelper på settefiskanlegget kunne kommunisere med det man kaller for «remote personell» i Marin Helse. Muligheter og begrensninger til brillen ble gjennomgått for å lage en god plan for et virtuelt besøk.

På kort tid ble det klart at dette var realistisk å gjennomføre. En person fra Astafjord hentet brillene dagen før «besøket», og det ble kjørt en sesjon med oppsett og opplæring før helsekontrollen ble gjennomført.

Fabian Weglewski obduserer fisk. FOTO: Åkerblå

Driftsleder Fabian Weglewski fra Astafjord Smolt fungerte som instruert medhjelper. Besøket startet med inspeksjon av samtlige kar og avdelinger, på samme måte som en ville gjort til vanlig. Her opplevde Andersen fordelen ved å ha tilgang til data fra avdelingene på skjermen. Det gjorde det betydelig lettere å ha kontroll over status i hvert kar den siste tiden, samtidig som inspeksjon foregikk. Dette var et pluss med tanke på å gjennomføre risikobaserte undersøkelser av fisk i avdelingene.

Etter gjennomgang av anlegget hentet medhjelper fisk fra utvalgte kar, og gjennomførte obduksjon og prøvetaking. Hololens har en innebygd tegnefunksjon som gjør det mulig for den som sitter remote bak skjermen å tegne på objektene medhjelper ser gjennom brillene. Dette er til god hjelp når den bak skjermen skal forklare og styre medhjelper gjennom ulike arbeidsoperasjoner. Denne funksjonen ble flittig brukt.

– Jeg føler at jeg kunne veilede medhjelper gjennom fullgode obduksjoner, og i dette tilfellet føler meg sikker på at vi fikk tatt faglige vurderinger og prøveuttak på samme nivå som om jeg var fysisk til stede i anlegget, beskriver Andersen.

Teknologi skal ikke erstatte veterinærens funksjon
For settefiskanlegget ble det brukt en del mer av personalets tid til å bistå veterinær ved helseundersøkelsene enn vanlig.

– Dette må imidlertid veies opp mot risiko, sier daglig leder Dagfinn Eidissen– og konkluderer med at teknologien i dette tilfellet gjorde det mulig å oppfylle krav til helsekontroll samtidig som smittesikring for de ansatte i anlegget ble ivaretatt på en forbilledlig måte.

Lene-Catrin Ervik, leder fiskehelse i Åkerblå. FOTO: Åkerblå

Lene-Catrin Ervik er ansvarlig for å implementere teknologien i fiskehelsetjenestene i Åkerblå-systemet, og forteller at dette er et svært godt eksempel på nytteverdien av ny teknologi.

– Det er svært viktig at en ikke misoppfatter hensikten bak; Målet er å ta tak i utfordringer knyttet til logistikk og tilgang på kompetanseressurser, og heller ha tettere oppfølging av fisken enn det motsatte. Teknologi skal ikke erstatte veterinærens funksjon, men skal være et verktøy til mest mulig hensiktsmessig oppfølging av fiskehelse eller andre fokusområder. Som alle nyvinninger må det brukes med forsiktighet og forsvarlighet – noe som har høyt fokus når vi tar beslutningen om å konkludere faglig uten å være fysisk til stede, oppsummerer hun.