Da American Aquafarms valgte slambehandling til verdens største lukkede oppdrettsanlegg, reiste de til Ulsteinvik

Nyheter
0

American Aquafarms og Hyperthermics har inngått avtale om design av et behandlingsanlegg som skal skape verdifull energi av slammet fra verdens største lukkede oppdrettsanlegg til sjøs i Maine.

Det lukkede anlegget for lakseoppdrett blir helt utslippsfritt. Slammet fra totalt 36.000 tonn laks per år, skal separeres i renseanlegg ved merdene og transporteres med lektere til land. På land vil Hyperthermics sin teknologi forvandle slammet, sammen med slam fra smoltanlegget, til verdifull og bærekraftig energi.

I tillegg til energi, vil Hyperthermics-anlegget produsere gjødsel som et biprodukt.

– Vi har hatt gode diskusjoner med American Aquafarms over tid, sier Stig Amdam, salgssjef i Hyperthermics, i en pressemelding. – Jeg er veldig imponert over visjonen deres for bærekraftig lakseoppdrett, og gledelig nok med stor interesse for vår teknologi. Vi tror at dette vil være et vesentlig bidrag til grønnere havbruk. For oss er denne avtalen viktig. Oppdrettsnæringen tar store skritt i den grønne retningen i flere og flere land, og prosjektet vil være et viktig utstillingsvindu på et for oss nytt kontinent.

Konsernsjef Mikael Rønes i American Aquafarms er fornøyd med avtalen.

– Siden vi har som mål å produsere den mest bærekraftige laksen til sjøs, er utnyttelse av slammet fra merdene viktig. Sammen med utslippsfri oppdrett til sjøs, bidrar denne utnyttelsen av slammet til mer bærekraft også i smoltproduksjonen og prosessanlegget på land.

American Aquafarms jobber nå med å få godkjenningene som trengs for å kunne realisere prosjektet.

Hyperthermics utvikler og leverer anlegg som effektiviserer omdannelsen av organiske masser til biogass og proteinmasse. Selskapets unike bioteknologi er basert på bruk av ekstremofiler – hypertermofile biobakterier som lever i ekstreme omgivelser, som varme kilder nær undersjøiske vulkaner. Primære markeder er biogassprodusenter, og fiskeoppdrettere med lukkede og landbaserte anlegg.

Hyperthermics har 13 ansatte, hovedkontor i Ulsteinvik og laboratorium med forskningsavdeling i Regensburg i Tyskland.