CreateView ekspanderer og åpner nytt kontor i Ålesund

Nyheter
763

Planlegger videre vekst innen maskinlæring.

I snart fire år har CreateView i det stille arbeidet med en løsning som kan bidra til forbedringer i laksenæringen. Fra hovedkontoret i Molde har en håndfull mennesker utviklet løsninger som skal gi lakseprodusentene en enklere hverdag og bedre informasjon om fisken de produserer. Dette gjøres ved å benytte avansert maskinlæring til å utvikle kunstig intelligens for å løse dette uten å måtte gjøre manuelle observasjoner. Denne løsningen gjør det enklere for oppdretter å ha oversikt over laksen sin og ta grep i god tid om der oppstår utfordringer. Målet er bedre dyrevelferd, færre manuelle oppgaver og økt overlevelse i produksjonen.

Gründer og daglig leder Even Bringsdal forteller nå at laksenæringen endelig kan begynne å ta i bruk de produkter man har ferdigstilt og at flere kontrakter allerede er på plass.

– Vi har allerede fått prøvd ut våre produkter og fått veldig positive tilbakemeldinger, og vi ser at tiden er moden for å ta CreateView over i neste fase. Laksenæringen i Norge er verdensledende og stiller store krav til oss som leverandør. Vi ønsker at vår vekst skal håndteres på en god måte overfor våre kunder og at de i tett dialog med oss kan gjøre seg nytte av våre produkter og få økt bærekraft i lakseproduksjonen. Det er en sann glede for meg som gründer så se at vi tiltrekker oss mennesker med stor kunnskap og erfaring med lakseoppdrett.

Even Bringsdal

CreateView etablerer nå et kontor i Ålesund som skal bestå av 3-4 personer med kompetanse innenfor biologi og fiskehelse. Dette teamet er allerede delvis på plass og flere er under ansettelse nå, og mye av den løpende oppfølgingen av kunder og kommunikasjon vil bli håndtert fra dette teamet. Med dette på plass vil CreateView være godt etablert med rundt 8-10 personer i den viktige lakseklyngen i nordvest.

Selskapet planlegger ytterligere oppbemanning både på utvikling og prosjekt etter hvert som kundelisten vokser, og med støtte fra Forskningsrådet har også selskapet under ansettelse en postdoktor stilling i teknologi på Høgskolen i Agder. CreateView forventer at dette vil gi viktige bidrag i utvikling av nye produkter til laksenæringen.
 
CreateView ble etablert i Molde i 2016 av Even Bringsdal. Selskapet har utviklet og startet salg av løsninger for automatisk overvåkning av laks med fokus på velferd og rapportering av lus. Både i Norge og internasjonalt er det etterspørsel etter løsninger som forbedrer dagens lakseproduksjon, og CreateView ønsker å være en sentral leverandør av digitale løsninger til næringen. CreateView er eid av gründeren og flere lokale investorer med kompetanse innenfor lakseproduksjon.