Coast vil bygge nytt fryseri i Måløy

Nyheter
1117

Gjør investering på 15-20 millioner kroner.

– Vi har allerede utvidet sesongen på Maaløy Seafood ved å starte med innfrysing av laks og ørret. Når vi nå får lov til å etablere et nytt oppdrettsanlegg ved Husevågøy, så er det første vi gjør å bygge et større fryselager i Måløy som gir oss muligheten til å fryse inn mer laks og ørret enn vi har gjort til nå, sier administrerende direktør i Coast Seafood Sverre Søraa til Fjordenes Tidende.

– I dag har vi lagerkapasitet på cirka 5.000 tonn, mens det nye lageret vil ha en kapasitet på 7.500 tonn, forteller Søraa.

Det gamle fryselageret har i perioder med mye aktivitet har hatt fulle lagre med laks og pelagisk fisk.

– Vi bruker Måløy som et logistikksenter, men det er mangel på frysekapasitet til laks i Norge, så derfor ser vi på mulighetene for å bruke Måløy som en utskipningshavn for laks, sier Søraa til avisen.