Chilensk oppdretter til skifteretten med 5,9 milliarder kroner i gjeld

Nyheter
0

En chilensk dommer har erklært lakseoppdrettsfirmaet Nova Austral konkurs. Selskapet sysselsetter mer enn 3.000 personer direkte og indirekte.

Dommer Pablo Aceituno godtok klager fra to kreditorer, Comercializadora Nutreco Chile Limitada og Salmonifera Dalcahue Limitada, som påsto ulik og ulovlig behandling i Nova Australs økonomiske omorganiseringsprosess godkjent i januar 2024, rapporterer La Prensa Austral.

Aceituno uttaler at avtalen «utgjør fratakelse av eiendeler for de berørte.» Dommerens resolusjon beordrer åpning av en konkursavviklingsprosess og ber Chilensk Superintendendence of Insolvency om å utnevne en bostyrer.

Nova Austral hadde som mål å sikre operasjonell kontinuitet til tross for økonomiske tap og flere bøter fra den chilenske regjeringen for miljøbrudd. Selskapet jobber angivelig med advokatfirmaet Carey for å forberede en anke mot resolusjonen og et nytt forslag om å forhandle med leverandører.

Nova Australs tre største kreditorer er obligasjonseiere, gjennom Nordic Trustee, som har investert 415 millioner dollar, DNB Bank med 69 millioner dollar og Skretting med 23 millioner dollar. Selskapet skylder mer enn 550 millioner dollar (5,9 milliarder kroner) i total gjeld.

Med mer enn 3.000 ansatte har Nova Austral stått overfor regulatoriske og økonomiske utfordringer siden 2019, da selskapet ble undersøkt av Chiles nasjonale fiskeri- og akvakulturtjeneste Sernapesca for underrapportering av dødelighet, noe som førte til straffeanklager og bøter.

I april 2024 bekreftet en chilensk ankedomstol at selskapet må betale en bot på 1,02 milliarder CLP (12,9 millioner kroner) for andre miljøbrudd.

Nova Austral hadde et netto underskudd på 32,8 millioner dollar i fjerde kvartal 2023.